Naslovnica Vijesti Bajrović tvrdi: ‘Nisam rekao da se treba svetiti ljudima koji nisu Bošnjaci,...

Bajrović tvrdi: ‘Nisam rekao da se treba svetiti ljudima koji nisu Bošnjaci, snimak je tendenciozno montiran!’

Nakon saopštenja koja su medijima uputili Naša stranka i SDP BiH, a mediji prenijeli, među njima i DEPO Portal, oglasio se Reuf Bajrović putem opunomoćenika, advokata Nakić Alena i Kolašinac Vedada te uputio zahtjev za objavu demantija.

Naime, u saopštenjima Naše stranke i SDP-a se navodi da je „Reuf Bajrović rekao da se Bošnjaci ne trebaju svetiti Bošnjacima, pa makar oni bili i u Trojki, ali da se treba svetiti ljudima koji nisu Bošnjaci navodeći više puta imena – Dragana Miokovića i Sašu Magazinovića“, a Bajrović tvrdi da je u pitanju tendenciozna montaža video snimka njegovog gostovanja na Hayat televiziji.

Reagiranje Reufa Bajrovića, putem advokata, prenosimo u cjelosti:

 

Poštovani,

Ovim putem Vam se obraćamo kao punomoćnici gospodina Reufa Bajrovića iz Sarajeva.

Kao što Vam je zasigurno poznato gospodin Reuf Bajrović je etablirani bosanskohercegovački analitičar društvene zbilje, te društvenih, pravnih i političkih tokova na teritoriji BiH i njihovih svakovrsnih implikacija na bosanskohercegovačku društvenu zbilju, te javna ličnost u Bosni i Hercegovini, sa ranijim političkim angažmanom.

Naime, dana 07.02.2024. godine na web stranici političkog subjekta NAŠA STRANKA www.nasastranka.ba, a tretirajući gostovanje i javni nastup gospodina Bajrovića u emisiji „7Plus“, emitiranoj na Hayat TV, objavljeno je priopćenje za javnost pod naslovom „Nećemo dozvoliti da se Srbima i Hrvatima iz Sarajeva stavljaju mete na čelo“, a u kojem su svjesno i sa ciljem svakovrsne difamacije i diskreditacije gospodina Bajrović Reufa u javnosti, kao nacional šoviniste, te njegove eliminacije iz svih segmenata društvene zbilje u Bosni i Hercegovini, te diskreditacije njegovih stavova glede društvene zbilje u svim sferama javnog života, kako na domaćoj, tako i međunarodnoj sceni, a slijedeći praksu izvještavanja imanentnu režimima čije tekovine ne baštine civilizirani narodi, na osnovu konstruiranog isječka nastalog manipuliranjem originalnog snimka citirane emisije, a koji manipulirani snimak je objavljen na društvenoj mreži „X“ (ranije Twitter), iznesene netačne i neistinite činjenice, odnosno iznesena apsolutno neistinita i difamirajuća tvrđenja, u kojima se navodi

ctt: „Reuf Bajrović je rekao da se Bošnjaci ne trebaju svetiti Bošnjacima, pa makar oni bili i u Trojki, ali da se treba svetiti ljudima koji nisu Bošnjaci navodeći više puta imena – Dragana Miokovića i Sašu Magazinovića.“

Da se in concreto radi o svjesno kreiranom, te međusobno koordiniranom projektu dijela političkih partija koje prioritetno politički djeluju na administrativnom području Federacije BiH i koje sebe nazivaju „Trojkom“, a sa ciljem narečene svakovrsne eliminacije gospodina Bajrovića iz najrazličitijih sfera društvene zbilje, te njegove difamacije i diskreditacije kao nacional-šoviniste, zorno svjedoči i činjenica da je na službenoj web stranici političkog subjekta Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, www.sdp.ba, dana 08.02.2024. godine, objavljeno priopćenje za javnost pod naslovom „SDP BiH bezrezervno stoji iza svojih članova i članova Trojke svih narodnosti!“, koje također tretira nastup gospodina Bajrovića u narečenoj televizijskoj emisiji, zorno svjedoči činjenica da je i to priopćenje, kao i ono političkog subjekta NAŠA STRANKA, zasnovano na identičnom narativu o navodnom šovinizmu i govoru mržnje gospodina Bajrovića prema pripadnicima srpske i/ili hrvatske nacionalnosti. U prilog osnovanosti prethodno iznesene konkludencije, zorno svjedoči činjenica da je istoga dana (08.02.2024. godine), na oficijelnoj facebook stranici istog političkog subjekta (SDP BiH), taj politički subjekta iznio identična neistinita i difamirajuća tvrđenja tj. da je gospodin Bajrović u predmetnoj emisiji izjavio da se treba svetiti onima koji nisu Bošnjaci, te da je u tom kontekstu više puta pomenuo ime Saše Magazinovića, člana SDP BiH.

Navedena priopćenja za javnost, kao i sadržinu citirane objave sa pomenute facebook stranice SDP BiH, prenijeli su mediji koji posluju u okviru privrednih društava kojima se obraćamo ovim zahtjevom, na svojim web portalima istoga dana (www.raport.ba, www.source.ba, www.depo.ba, www.avaz.ba, www.fena.ba), a što je imalo za posljedicu difamiranje i diskreditiranje gospodina Bajrović na široj društveno političkoj razini u BiH, a tako i na međunarodnom nivou.

Da se radi o koordiniranom postupanju pomenutih političkih subjekata sa namjerom postupanja sa naprijed navedenim ciljem, kao i da se radi o apsolutno neistinitim i difamirajućim tvrđenjima, kao i da su ista de facto i de iure nastala snimku koji je nastao contra legem tj. kršenjem prava nad intelektualnim vlasništvom Hayat televizije, zorno svjedoči priopćenje za javnost objavljeno na web portalu iste pod nazivom ctt: „Određene stranke montirale originalni Hayatov video, pa ga zloupotrijebile“, a iz kojeg jasno, na osnovu analize sadržaja predmetne emisije, proizlazi da gospodin Bajrović apsolutno nije pozivao na osvetu prema bilo kome, nego naprotiv, da je ukazivao na to da se ne treba svetiti nikome, kao i na to da je snimak na osnovu kojeg su nastala predmetna saopštenja za javnost nastao zloupotrebom intelektualnog vlasništva Hayat TV.

Posljedično tome, a imajući u vidu da ni nakon predmetnog priopćenja za javnost Hayat TV, predmetni adresati tj. politički subjekti koji su objavili predmetne neistine činjenice, odnosno neistinita difamirajuća tvrđenja sa ciljem svakovrsne društvene diskreditacije i difamacije gospodina Bajrovića kao nacional-šoviniste, to nedvojbeno utvrđuje u zaključku da su naprijed navedena difamirajuća tvrđenja nastala sa naprijed navedenim ciljem.

Međutim, ono što je apsloutno nedopustivo, netačno i difamirajuće, a na što moj mandant smatra neizostavno potrebitim za reagirati, jesu apsolutno neistinita i difamirajuća tvrđenja iz pripćenja za javnost pomenutih političkih subjekata, a prema kojima je gospodin Bajrović u pomenutoj emisiji, kao ni bilo kada na drugom mjestu, izjavio

ctt: „Reuf Bajrović je rekao da se Bošnjaci ne trebaju svetiti Bošnjacima, pa makar oni bili i u Trojki, ali da se treba svetiti ljudima koji nisu Bošnjaci navodeći više puta imena – Dragana Miokovića i Sašu Magazinovića.“

Da su predmetna tvrđenja pomenutih političkih subjekata, apsolutno neistinita zorno svjedoči i činjenica da gospodin Bajrović Reuf, kako osobno i privatno, tako i u okviru vlastitog društveno-političkog angažmana, te svakovrsnog drugog društvenog djelovanja u javnom prostoru BiH, a tako izvan nje, kao temeljne principe i životni kredo baštini kozmopolitizam, vjersku toleranciju, poštivanje sloboda svih vrsta zajamčenih međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, te multikulturalnost i politički pluralizam i slobodno djelovanje političkih partija neovisno kojoj političkoj, ideološkoj i nacionalnoj opciji pripadaju.

U smislu prethodno iznesenog ističemo da je krajnje nedopustivo medijsko tendiranje senzacionalizmu, kao i propust istih da zatraže očitovanje našeg mandanta prije prenošenja iznesenih neistinitih tvrđenja od strane političkih subjekata NAŠA STRANKA i SDP BiH u javnosti, a posljedicom kojih propusta je ostao uskraćen u temeljnom pravu audiatur et altera pars (neka se čuje i druga strana), kao jednom od dominantnih principa suvremenog novinarstva, odnosno in ultima linea ostao uskraćen u pravu da svojim očitovanjem ogoli do srži i potpunog besmisla, neistinita tvrđenja o njemu, kao protagonisti govora mržnje i nacional-šovinisti. Posebno kada se ima u vidu da autentični snimak očitovanja gospodina Bajrovića u predmetnoj emisiji, govori upravo suprotno, odnosno u svjetlu činjenice da je u narečenoj emisiji, a contrario neistinitim tvrđenjima koja su iznesena u pomenutim priopćenjima NAŠE STRANKE i SDP BiH, iznio izričit stav da se nikom ne treba svetiti.

Posljedično prethodno iznesenom, ovim putem od svih adresata, i to kako onih koji su objavili/iznijeli neistinite činjenice u javnom prostoru, tako i onih adresata koji su te neistinite činjenice i difamirajuća tvrđenja nekritički prenijeli, bez da su tražili izjašnjenje našeg mandanta, a kojima se ovim zahtjevom obraćamo, to ovim putem, a imajući u vidu da su putem istih narušeni čast, dostojanstvo, te osobni i profesionalni ugled našeg mandanta, a s tim u vezi povrijeđene i odredbe člana 4. stav 1. tačka d.) Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/02, 19/03 i 73/05, u daljem tekstu: ZZK FBiH) u vezi sa članom 6. stav 2. i 3. ZZK FBiH, to sukladno odredbama člana 8. istog Zakona, u ime našeg mandanta podnosimo zahtjev za ispravku predmetnog neistinitog izražavanja, te tražimo da ovaj dopis, sa ciljem ublažavanja štete koja mu je uzrokovana na opisani način, integralno objavite, na identičan način na koji su iznesene, odnosno putem medija koji su adresati ovog zahtjeva, prenesene neistinite činjenice, te apsolutno neistinita i difamirajuća tvrđenja kojima se nanosi šteta našem mandantu,

U nadi da ćete ovaj zahtjev za ispravku neistinitog izražavanja objaviti u integralnom obliku, te mom mandantu omogućiti da umanji štetu koja mu je uzrokovana na naprijed opisani način, te da ćemo na izvansudskoj osnovi, glede Vašeg poduzimanja, riješiti nastalu pravnu situaciju, za Vaš trud i poduzimanje ostajemo unaprijed zahvalni i bilježimo se

Sa izuzetnim visokopoštovanjem

BAJROVIĆ Reuf
Po punomoćnicima