Naslovnica BiH BIH DOBILA TIM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

BIH DOBILA TIM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) organizirala je danas u Sarajevu, u suradnji sa Transparency International BiH, prvi radno-konzultativni sastanak Savjetodavnog tima za reviziju i koordinaciju implementacije UN Konvencije za borbu protiv korupcije (UNCAC) u BiH.

Direktor Agencije Elvis Kondžić u obraćanju je posebno naglasio da je to prvi put da je došlo do sistemske suradnje javnog i nevladinog sektora, uz poziv i privatnom sektoru da sudjeluje u antikorupcijskim mjerama u BiH.

Kondžić je istaknuo i da je posebno sretan što je prvi put uspostavljen Savjetodavni odbor čiji će zadatak biti da nastavi dobre prakse BiH u procesu revizije UNCAC-a, ostvarene na principu inkluzivnosti i koordinacije zajedničkih aktivnosti u antikorupcijskim naporima u BiH.

Kaže da je to jedinstven primjer u regiji, ali i šire, jer u mnogim zemljama potpisnicama UNCAC-a još ne postoji takav vid praćenja implementacije UN konvencije.

Sastanku Savjetodavnog odbora, osim predstavnika Agencije i TI BiH, nazočili su članovi entitetskih i kantonalnih organa/ureda za borbu protiv korupcije i međunarodnih organizacija.

BiH je 26.10.2006. godine ratificirala UN Konvenciju za borbu protiv korupcije i tim činom započela proces provedbe, a samim tim i revizije implementacije odredbi tog sveobuhvatnog međunarodnog dokumenta, saopćeno je iz APIK-a.