Naslovnica Biznis BiH ‘nad glavom vise’ sporovi teški oko 2 milijarde KM

BiH ‘nad glavom vise’ sporovi teški oko 2 milijarde KM

Slovenci traže oko 1, 3 milijarde KM za neisporučenu struju iz RiTE Ugljevik i za ulaganja, a Indijci hoće od GIKIL-a da naplate 400 miliona američkih dolara

Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Vašingtonu još nije odlučio šta će biti s tužbom koju je još prije nekoliko godina protiv Bosne i Hercegovine pokrenula kompanija „Elektrogospodarstva Slovenije”, saznaje Raport.

Prema navodima iz izvještaja o radu Pravobranilaštva BiH upućenog nedavno u proceduru u Parlamentarnoj skupštini BiH, ova tužba je još u fazi rasprave o osnovanosti spora.

Slovenska kompanija ovim tužbenim zahtjevom traži od BiH čak oko milijardu i 360 miliona KM.

U ovom slučaju riječ je o potraživanju slovenske firme od Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik za neisporučenu električnu energiju, sa zateznim kamatama na vrijednost neisporučene energije od 1995. godine, te zbog sredstava uloženih u izgradnju RiTE Ugljevik za vrijeme bivše Jugoslavije.

Značajan postupak
„Postupak koji se vodi pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova (ICSID) protiv Bosne i Hercegovine po tužbi ,.Elektrogospodarstva Slovenije” pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova, visina spora 1.359.645.000,00 KM, nalazi se u fazi rasprave o osnovanosti spora.

Radi se o vrlo značajnom arbitražnom postupku, kako sa stanovišta izuzetno visoke vrijednosti spora, tako i sa stanovišta pravne prakse koju će arbitražni tribunal zauzeti u pogledu pitanja koja su istaknuta u dosadašnjem toku postupka”, navodi se u izvještaju Pravobranilaštva BiH.

S obzirom na to da entiteti ne mogu učestvovati u međunarodnim arbitražnim sporovima u ovom slučaju tužena je BiH.

Vijeće ministara BiH ranije je sklopilo sporazume s Vladom RS da će u ovakvim slučajevima Pravobranilaštvo BiH braniti tužene kompanije iz manjeg bh. entiteta.

No, eventualna naplata odštetnih zahtjeva tužiteljima, kao što je slučaj s izgubljenim sporom od također slovenskog „Vijadukta“, vršit će entitet Republika Srpska.

O ovom slučaju, o kojem je izvijestio portal Capital, RS će morati isplatiti 90 miliona maraka odštete zbog jednostranog raskida ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu.

Sprema se odgovor na tužbu
Pravobranilaštvo BiH u svom izvještaju navodi i da je trenutno u fazi odgovora na tužbu tužilaca Pramod, Sangeeta, Vartika, Shristi i Divyesh Mittala protiv tužene BiH, a u vezi sa ulaganjem tužitelja u preduzeće Global Ispat Koksnu Industriju doo Lukavac.

Visina i ovog spora je ogromna i iznosi 400 miliona američkih dolara.

Faksimil dijela Izvještaja Pravobranilaštva BiH o arbitražnim sporovima
„Međunarodni investicioni arbitražni postupak koji se vodi pred ad hoc arbitražom u pravnoj stvari tužilaca Pramod, Sangeeta, Vartika, Shristi i Divyesh Mittal, protiv tužene Bosne i Hercegovine, shodno odredbama Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija u skladu sa arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovinsko pravo iz 1976. godine, a u vezi sa ulaganjem tužitelja u preduzeće Global Ispat Koksnu Industriju doo Lukavac, visina spora 400.000.000,00 američkih dolara je veoma složen postupak, koji se nalazi u fazi odgovora na tužbu”, stoji u izvještaju Pravobranilaštva BiH o kojem će se uskoro raspravljati u PSBiH.

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine ističe da ostvaruje blisku saradnju sa specijalizovanim advokatskim kancelarijama koje zastupaju Bosnu i Hercegovinu i aktivan je koordinator svih aktivnosti, te da se postupci ove vrste ne mogu voditi bez specijalizovanih advokatskih kancelarija.