Naslovnica BiH BiH zbog utaje poreza godišnje gubi 120 miliona KM, obim korupcije sve...

BiH zbog utaje poreza godišnje gubi 120 miliona KM, obim korupcije sve je veći

Novi izvještaj Globalne inicijative o ilegalnim finansijskim tokovima kriminala, samo je još jednom ukazao na sve anomalije bh. sistema.

Rak-rana ove države su i dalje korupcija, organizovani kriminal, pranje novca, krijumčarenje migranata te trgovina drogom.
Jedan u nizu alarmantnih podataka je da je u Bosni i Hercegovini samo tržište za krijumčarenje migranata u 2020. godini procijenjeno na 10,5 miliona eura.
Obim kriminala u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu sve je veći, a državne insitucije po starom – pasivne i bez kapaciteta da odgovore na sve veće sigurnosne izazove.

Možda i najvažniji problem koji je posebno akcentovan u ovom izvještaju je utaja poreza.
Kako je navedeno, Bosna i Hercegovina godišnje zbog utaje poreza gubi više od 60 miliona eura.
Procjene pokazuju da je više od 20 posto tržišta duhana u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori ilegalno, te da su ove dvije zemlje tranzitne za višeprofitne destinacije u Evropskoj uniji.

U izvještaju je također navedeno i da je Luka Bar glavna ulazna tačka za ilegalne finansijske tokove u ovoj regiji, te da većina nezakonito stečenog novca ide u nekretnine, turizam, građevninastvo te kockanje.

“Što se tiče konkretno BiH mi smo obradili jednu studiju slučaja, zloupotrebe javnih fondova za finansiranje političkih partija kroz nevladin sektor u BiH, moramo proznati da je to prvi način da se ukaže svjetlo na to da se civilni sektor slabi, sad je li svjesno jer civilni sektor je jak korektor u društvu koji bi se trebao baviti fenomenom korupcije i organiozavnog kriminala“, kaže Anesa Agović, koordinator Globalne inicijative za Zapadni Balkan.
Prihodi zarađeni od korupcije, utaje poreza i organiziranog kriminala koji se pere u ekonomijama Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kako je navedeno, procjenjuje se na dva do pet posto godišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Odnosno, od milijardu i po do gotovo 4 milijarde maraka.

Isto tako, u kontekstu utaje poreza, u izvještaju je navedeno, da je u Bosni i Hercegovini 30 posto radne snage neformalno zaposleno te je upozoreno i da se porez na dohodak izbjegava plaćanjem radnika u gotovini.

Poražavjući su podaci i na polju organizovanog kriminala, trgovine drogom a posebno krijumčarenjem migranata.

Pa je tako kako je navedeno u izvještaju tržište krijumčarenja migranata u 2020. godini samo u Bosni i Hercegovini procjenjeno na skoro osam i po do 10 i po miliona eura, dok je tržište krijumčarenja migaranata na Zapadnom Balkanu na godišnjem nivou vrijedno najmanje 50 miliona eura.