Naslovnica Visoko Brojne aktivnosti pred visočkim Izviđačima u 2024. godini

Brojne aktivnosti pred visočkim Izviđačima u 2024. godini

Za visočke Izviđače, prema sumiranim do sada realizovanim planovima, je zasigurno puna izazova, takmičenja, aktivnosti ali i brojnih druženja druženja.

„Imali smo učešće na brojnim takmičenjima. Prošli vikend naši članovi od deset do petnaest godina su se takmičili na takmičenju u Bosanskom Brodu, prije toga sudjelovali smo na „Majskim igrama“ na Ilidži, bila su takmičenja i u Mostaru i Tešnju. Trenutno se pripremamo za takmičenje u Jablanici i Konjicu. Nedavno smo organizovali i izlet na Ravnama“- istakao je Vedad Čišija, vodnik Odreda izviđača Visoko.

 

Izviđači u Visokom imaju veoma dugu tradiciju, riječ je o obrazovno –vaspitnoj organizaciji za mlade, koja okuplja veliki broj članova različitih uzrasta i spolova. Druženja su kako kažu neprocjenjiva. I u narednom periodu pred članovima visočkog Odreda puno je aktivnosti koje sami organizuju ali i učešća na takmičenjima koje organizuju drugi odredi.

„Sljedeći mjesec učestvojemo na Smotri Saveza izviđača FBiH na Boračkom jezeru. Tu je i izviđačka smotra od 15. do 22. jula koja će biti posebnog karaktera. Brojni su projekti koji predstoje u narednom periodu, a za sve mlade koji žele da nam se pridruže vrata su širom otvorena“- izjavila je Amina Dedić, vodnik Odreda izviđača Visoko.

Osnovni cilj odreda je da pridonosi razvoju mladih ljudi na dostizanju njihovih punih umnih, fizičkih, duhovnih i društvenih potencijala, razvija kod izviđača ljubav prema domovini, prijateljstvu među ljudima i narodima uz poštovanje ličnih, vjerskih i drugih uvjerenja. Organizacija svojom djelatnošču razvija i ljubav prema prirodi i životu u njoj i zaštiti prirode i čovjeka. Savladavanjem programa uz aktivno učešće i saradnju starijih pčelice, poletarci, planinke i izviđači se odgajaju za korisne članove društvene zajednice.