Naslovnica Top vijesti Damir Nikšić uputio zahtjev Vladi FBiH: Pustošenje šuma treba tretirati kao teroristički...

Damir Nikšić uputio zahtjev Vladi FBiH: Pustošenje šuma treba tretirati kao teroristički čin

Damir Nikšić, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, traži da Vlada FBiH proglasi pustošenje šuma terorističkim činom, a sve grupe i organizacije koje učestvuju u pustošenju šuma terorističkim grupama i organizacijama.

Zakonsko utemeljenje za svoj zahtjev Nikšić vidi u Krivičnom zakonu u kojem se, između ostalog, kao teroristički čin navodi i izazivanje poplava s ciljem ugrožavanja ljudskih života.

“Svjesni činjenice da pustošenje šuma uzrokuje poplave i pokretanje klizišta, što direktno dovodi u opasnost državnu i privatnu imovinu, kao i živote građana Federacije BiH, potrebno je na taj problem početi gledati kao na namjerno izazivanje poplava. Ono se mora početi tretirati kao čin terorizma, dok se grupe i organizacije povezane sa ovim nezakonitim radnjama moraju početi smatrati terorističkim organizacijama protiv kojih je država dužna adekvatno djelovati”, rekao je Nikšić.

Naglasio je kako promptno treba djelovati.

“Tim više što živimo u vremenu klimatskih promjena, tzv. ‘superćelijskih oluja’, obilnih padavina i poplava, država mora jednako promptno djelovati i intervenisati u svrhu zaštite ne samo državne imovine, infrastrukture, mostova, komunikacija, već i društva, tj. imovine i života građana jer se radi o konkretnoj fizičkoj opasnosti koja im prijeti, a koja je uzrokovana pustošenjem šuma čime se izazivaju poplave i klizišta”, zaključio je Nikšić.