Naslovnica Top vijesti Demobilisani borci imaju pravo na identifikacijske kartice, ali ko će ih štampati?

Demobilisani borci imaju pravo na identifikacijske kartice, ali ko će ih štampati?

Demobilisani borci mogu ostvariti pravo na identifikacijske kartice koje se izdaju na osnovu podataka iz uspostavljenog Jedinstvenog registra boraca, tako kaže Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je donesen 2019. godine, piše Faktor.

 

Ipak, do danas te kartice nisu odštampane.

 

Zašto borci nemaju identifikacijske kartice 27. septembra Edita Mazić (SDA), zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, pitala je nadležne u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja, ali odgovor nikada nije dobila.

 

– Nema nikakvog odgovora o identifikacijskim karticama za demobilisane borce, ništa. Na narednoj sjednici ću tražiti odgovore na moja pitanja, inicijative. Prema Poslovniku dužni su nam odgovoriti na postavljena pitanja, ali to ne čine – kazala je Mazić.

 

Identifikacijska kartica bi demobilisanim borcima bila od pomoći kod ostvarivanja prava. Naprimjer, kod podnošenja zahtjeva na nivou općina, kantona, Federacije BiH…

– Član 49. Zakona o pravima demobilisanih boraca i pravima njihovih porodica predviđa da će Federalno ministarstvo u roku od 60 dana donijeti propis koji će odrediti uvjete, način i postupak izdavanja te kartice. Međutim, navedeni zakonski rok nije ispoštovan ni do danas. Ti propisi još nisu doneseni. Borci i danas čekaju na izdavanje kartice koja bi im bila od pomoći kod ostvarivanja prava – kazala je ranije za Faktor Mazić.

 

Faktor je razgovarao i sa Ismetom Imamovićem, predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca (JOB) Unija veterana Kantona Sarajevo.

 

– Što se tiče identifikacijskih kartica, ako će ih izdavati kancelarije za vojnu evidenciju koje postoje u svim općinama ili Federalno ministarstvo za pitanja boraca, to ima smisla. A ako će izdavati boračka udruženja, jer imamo više udruženja koja zastupaju određene kategorije, ja sam protiv toga. Ne može udruženje izdavati te kartice, može samo organ uprave koji će odgovarati za ono što piše na toj kartici.

 

Jer može se dogoditi da udruženja napiše da je neko bio pripadnik oružanih snaga i da mu karticu, a je li on bio pripadnik ili nije, ne znamo. Mi smo predlagali, pošto u svim općinama imaju kancelarije za vojnu evidenciju, da su one najadekvatnije da odrade taj posao – kazao je Imamović.