Naslovnica Biznis FBIH PRIKUPILA SAMO 132.771 KM OD KONCESIJA: KOMISIJA ZA KONCESIJE NEFUNKCIONALNA

FBIH PRIKUPILA SAMO 132.771 KM OD KONCESIJA: KOMISIJA ZA KONCESIJE NEFUNKCIONALNA

Federacija Bosne i Hercegovine prikupila je skromnih 132.771 KM od koncesija u 2023. godini, što ukazuje na ozbiljne nedostatke u upravljanju prirodnim resursima.

Komisiji za koncesije FBiH mandat je istekao još 2012. godine, a tokom 2023. djelovala je sa samo dva od sedam članova propisanih zakonom.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i dalje nije donijelo novi zakon o koncesijama, već primjenjuje Prostorni plan SRBiH iz perioda 1981-2000. godine. Revizorski izvještaj Ureda za reviziju institucija FBiH naglašava da se aktivnosti na donošenju i implementaciji prostornih i regulacionih planova ne sprovode blagovremeno zbog dugotrajne procedure usvajanja nacrta i prijedloga u Parlamentu FBiH. Do 31. decembra 2023. godine, za izradu ovih planova utrošeno je 7,5 miliona KM.

Nepostojanje aktuelnog prostornog plana FBiH ima višestruke negativne posljedice na razvoj i unapređenje prostornog planiranja, zaštitu okoliša i prirodnih dobara. Pravna i fizička lica ne mogu graditi i obnavljati svoje objekte zbog nedostataka planova, što dodatno komplikuje situaciju.

Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, kao nosilac aktivnosti na izradi nacrta zakona o koncesijama, nije dostavilo prijedlog Vladi FBiH. Postojeći zakon nije usklađen sa zahtjevima četvrtog energetskog paketa, direktivama zaštite okoliša, novim Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i drugim važnim aktima.

“Ovim zakonom treba zaštititi prirodu i prirodna bogatstva, koja su postojećim Zakonom o koncesijama FBiH ugrožena jer nisu predviđene kaznene odredbe za korisnike prirodnih resursa koji nisu potpisali ugovore o koncesiji,” navodi se u izvještaju.

Komisija za koncesije FBiH, kojoj je mandat istekao prije 12 godina, nije funkcionalna, a Ministarstvo i Vlada FBiH nisu preduzeli aktivnosti na imenovanju novih članova. Zbog zakonskih neusaglašenosti i neefikasnosti komisije, prikupljeni prihodi od koncesija ostaju minimalni.

Na osnovu saglasnosti Federalnog ministarstva finansija iz prethodnog perioda, Ministarstvo za razvojno-investicijske projekte ima otvoren namjenski račun izvan Jedinstvenog računa Trezora, što nije u skladu sa Zakonom o trezoru u FBiH. Za ovaj račun nije uspostavljena knjigovodstvena evidencija i ne sačinjavaju se finansijski izvještaji, na šta je već ukazivano u prethodnim revizorskim izvještajima.