Naslovnica Visoko Grad Visoko primjer dobre prakse odgovora na pandemiju koronavirusa

Grad Visoko primjer dobre prakse odgovora na pandemiju koronavirusa

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je u ponedjeljak u Neumu, u okviru Sustava obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), jednodnevnu konferenciju na temu “Digitalizacija usluga na lokalnom nivou”.

Cilj održavanja konferencije bio je okupiti načelnike i gradonačelnike te zainteresirane praktičare iz JLS koji aktivno sudjeluju u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou kao i u digitalizaciji procesa rada, upravljanjem IKT i drugim tehnološkim politikama koje služe kao podrška strateškim i operativnim ciljevima JLS u Federaciji BiH, izvijestili su iz Općine Neum.

Ovogodišnja konferencija, kako navode, inicirana je uslijed poštivanja načela razvoja inovativnih tehnologija kojim se planira reforma javne uprave na način da se iskoriste inovativna tehnološka rješenja koja će omogućiti gospodarski razvoj, donijeti uštede u budžetu kao i unaprijediti nivo pružanja usluga građanima.

Kao primjer dobre prakse odgovora na pandemiju koronavirusa predstavljena je naša lokolna zajednica, odnosno Grad Visoko.

Naime, gradonačelnik Mirza Ganić je prezentirao s kojim su se sve problemima u Domu zdravlja u Visokom susreli, ali i rješenja koja su ishodili za svoje probleme.