Naslovnica Visoko Grad Visoko za 580 porodica obezbijedio proljetnu sjetvu krompira

Grad Visoko za 580 porodica obezbijedio proljetnu sjetvu krompira

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID19) na području Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br:21/20) i Odluke Gradskog vijeća Visoko broj:01/1-02-82/20 od 13.04.2020. godine u svrhu ublažavanja poslijedica i jedne od seta mjera za poljoprivrednu proizvodnju Grad Visoko je 15.04.2020. objavio Javni poziv za iskazivanje javnog interesa za sjetvu krompira na manjim obradivim površinama (do 500m2)

U saradnji sa povjerenicima svih 26 gradskih i vangradskih mjesnih zajednica, prema nadležnoj gradskoj Službi dostavljeno je ukupno 580 zahtjeva. Prilikom podnošenja zahtjeva prioritet su imala lica/domaćinstva sa jednim ili više nezaposlenih osoba i penzioneri.

Nadležna gradska Služba je izvršila obradu svih zahtjeva, te se ovom mjerom za 580 domaćinstava u Gradu Visoko osigurala proljetna sjetva krompira (25 kg sjemenskog krompira po osobi) na manjim obradivim površinama do 0,5 dunuma. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko u visini od 20.300,00 KM. Svi podnosioci zahjeva će biti kontaktirani putem telefona, a podjela sjemenskog krompira će se izvršiti do kraja tekuće sedmice.

Prema iskazanom interesu i prijavljenim površinama ukupno će biti zasijano oko 10 hektara krompira, a očekivani prinos je 200 do 300 tona.