Naslovnica Top vijesti Gradonačelnik Ganić na pressu u Domu zdravlja: Ustanova je u katastrofalnom stanju,...

Gradonačelnik Ganić na pressu u Domu zdravlja: Ustanova je u katastrofalnom stanju, ali ćemo se boriti za zdravlje svakog čovjeka

U Javnoj ustanovi Dom zdravlja Visoko u petak 6.augusta 2021.godine je održana press konferencija na kojoj je predstavljen novi direktor, dr. Zlatko Handžić, ali se govorilo i o brojnim problemima u kojoj se nalazi ova izuzetno bitna ustanova. Press konferenciji su prisustovali Mirza Bukić, predsjednik Upravnog odbora, direktor dr. Zlatko Handžić, kao i gradonačelnik Mirza Ganić.

„Opredjeljenje je da u naredne četiri godine pokušamo popraviti stanje, želimo da naš rad bude transparentan. U izvještaju revizora na dan 31.12.2020.godine iskazan je gubitak do visine kapitala od 426.844 KM. Iskazano stanje odnosi se na gubitak ranijih godina od 333.470 KM i na gubitak u 2020.godini od 93.374. KM. Međutim ono što donekle treba da nas sve zabrinjava je da prema izvještaju Službe za ekonomsko finansijske poslove na osnovu dokumenata u 2021.godini višak rashoda nad prihodima je 296.768 KM. Ovo je polugodišnji izvještaj i kao takav nije definitivan i uzima se kao presjek stanja. Po revizorskom izvještaju neraspoređena dobit iz perioda 2016. – 2018.godina je 254.271 KM i UO će se obratiti Osnivaču za odluku o načinu rješavanja ove knjigovodstvene stavke.“ – istaknuo je direktor Handžić.

Prema njegovim riječima ustanova je u jednom trenutku imala 41 zaposlenika na određeno, a s današnjim danom je u ustanovi 21 radnik s ugovorom na određeno vrijeme.

„Bitna stvar za analizu, ako neko misli da je gubitak nastao u prošloj godini zbog pandemije korona virusa, dužan sam reći da je u prošloj godini od Vlade ZDK i Ministarstva zdravstva doznačeno 115.220 KM za borbu protiv korona virusa, tako da sama pandemija ne može biti uzrok nastanka takvog gubitka. Također, u ranijim godinama je izostala podrška osnivača, ranije Općine, a kasnije Grada Visoko i predviđena budžetska sredstva nikada u cjelosti nisu doznačavana, dok od preuzimanja mandata gradonačelnika Ganića i novog Gradskog vijeća izvršena je uplata 25.000, a drugi dio tranše od 22.000 KM će biti uplaćen do kraja godine. Nešto što je najvažnije što naši građani treba da znaju, sve ovo što govorimo ne treba da se misli da neko ovdje želi da ostvaruje neke uštede na račun toga da ustanova radi na profit. Želimo da Dom zdravlja ne posluje s gubicima, a da se ni u jednom planu ne utiče na pružanje zdravstvene zaštite građanima i na plate uposlenicima.“ – kazao je novoizabrani direktor Handžić, te na kraju izlaganja dodao kako je u narednom periodu u planu smanjenje materijalnih troškova, materijalno i tehničko jačanje ustanove, proširenje obima usluga, temeljita rekonstrukcija stare zgrade, nabavka moderne opreme, ali i usavršavanje radnika i njihovo slanje na specijalizaciju, jer prethodne četiri godine niti jedan specijalizant nije poslan na specijalizaciju.

U svom obraćanju gradonačelnik Mirza Ganić je čestitao dr. Handžiću na izboru, te kazao kako je ova ustanova najznačajnija za živote naših građana.

„Želimo pokazati stanje, da građani shvate šta smo zatekli, i da se može mjeriti šta smo i šta ćemo uraditi. Ustanova je u velikom gubitku, u minusu preko 400.000 KM, plus za ovih pola godine mjesečno gubitka po 36.000 KM, i ako uzmemo da je dr Senad Karavdić dok je bio direktor ostavio na računu 256.000 KM i tog novca nema, vidimo da se radi o ustanovi koja je u jako lošem finansijskom stanju. Mi smo po dolasku, obzirom na sjajnu saradnju sa našim privrednicima, definisali prioritete i šta treba da hitno nabavimo i u proteklom periodu smo uz pomoć naših privrednika nabavili vozilo hitne pomoći, mnoštvo neophodne opreme, ali i uređaja. Također, raspisan je tender za utopljavanje zgrade, a pokrenute su i aktivnosti u saradnji sa privrednicima za izgradnju nove zgrade Hitne pomoći i popratnih sadržaja.” – kazao je gradonačelnik Ganić.

Prema njegovim riječima imenovanje novog direktora je veliki uspjeh i svi zajedno kreću u rješavanje nagomilanih problema.

„ Nažalost, tokom rješavanja ovih problema određeni dio radnika koji su primljeni na određeno neće dobiti ugovore za stalno, a tu nije krivac gradonačelnik niti nova uprava, već oni koji su davali ugovore kako bi mogli manipulisati tim radnicima i držati ih na nestabilnom radnom mjestu. Najvažnije je da ovaj dio duga saniramo, bit će teško, ali da ne smatramo važnim i nemogućim ne bismo ni sjedili danas ovdje. Bitno je da javnost vidi da je ustanova u katastrofalnom stanju, a mi od danas okrećemo novi list. Ako smo ovoliko pomagali do sada, nismo gledali na političku ni bilo koju drugu pripadnost, stavili smo ispred sebe jedan cilj – da se borimo za zdravlje svakog čovjeka, jer ovdje nema politizacije, već samo profesionalnost i što je moguće bolja zdravstvena zaštita građana. Imamo novog direktora, novi Upravni odbor, želju i volju da sve popravimo i u proteklom periodu smo naučili kako ne treba raditi od onih koji su ustanovu doveli u ovu situaciju. – zaključio je gradonačelnik Mirza Ganić.

Na kraju vrijedi još jednom pomenuti šta je to nabavljeno u proteklom periodu u saradnji sa visočkim privrednicima: Vozilo hitne pomoći, registracija vozila, ležeća kolica za vozilo hitne pomoći, odijela za sve uposlenike, tri aparata za proizvodnju kisika, dvije velike boce za smještaj kisika, značajna količina zaštitne i dezinfekcione opreme, 1.500 litara goriva za hitnu, kontejner za trijažni punkt, dva EKG aparata, agregat, profesionalni medicinski frižider, centrifuga za mikrotube, hematološki brojač. Digitalni RTG uređaj, 25.000 KM za rad Hitne pomoći, u koordinaciji sa Vladom ZDK 33.723 KM, tender za utopljavanje zgrade 175.000 KM + PDV.