Marketing

Zapošljavanje bez konkursa i mimo zakona i dalje je boljka federalnih institucija i javnih preduzeća.

I dok su radnici Hrvatske Pošte Mostar nerijetko na ulicama u štrajku zbog loših plata i uslova, te nedostatka zaposlenih, Uprava društva zapošljava mimo zakona. Pokazuje to izvještaj federalnih revizora za prošlu godinu.

Naime, tokom prošle godine u HP Mostar radni odnos zasnovan je sa 90 zaposlenika. Od tog broja, prijem čak 64 zaposlenika u radni odnos izvršen je bez procedure javnog oglašavanja, primjenjujući izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Međutim, Društvo je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršilo tokom cijele godine, čime nisu ispunjeni uslovi iz navedene Uredbe, s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure javnog oglašavanja.

Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost prilikom zapošljavanja u skladu sa Zakonom o radu.

Od 64 zaposlena, radi se o 25 pomoćnih radnika za poštanske poslove, 22 pomoćna operatera u poštanskom prometu, 11 poštara, na osnovu Uredbe. Sa njih 36 nakon proteka šest mjeseci i objavljenog javnog konkursa zaključen je ugovor na neodređeno vrijeme.

Za prijem po osnovu Uredbe Društvo koristi podatke iz formirane baze podataka zainteresovanih kandidata, iz ranije pristiglih prijava sa biografijom.

– Prijem u radni odnos za najmanje 64 novozaposlena nije izvršen u skladu sa Zakonom o radu, član 20. a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja, već su primjenjivana izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja. Također, nije donesen interni akt kojim je razrađena procedura na osnovu primjene izuzeća po članu 5. Uredbe u smislu kako se utvrdi za koje se poslove može pojaviti nepredviđena potreba za prijem, te način odabira zaposlenika za konkretno radno mjesto, a sve u cilju minimalne potrebe primjene ovog izuzeća, te kako bi se ispoštovala transparentnost kod zapošljavanja, navode revizori.

Rezerve su iskazane i u drugim sferama poslovanja HP Mostar. Kod provođenja postupaka javnih nabavki u iznosu od najmanje 322.733 KM nije postupljeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na ocjenjivanje ponuda u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, odabir odgovarajućeg postupka i sačinjavanje tenderske dokumentacije na način da se svim ponuđačima omogući jednak tretman.

D.N.

(Vijesti.ba)