Naslovnica Top vijesti Inspekcija treba ući u staračke domove: Cijene od kojih glava boli, a...

Inspekcija treba ući u staračke domove: Cijene od kojih glava boli, a briga na niskom nivou

Kratina će od Parlamenta FBiH zatražiti vanredni nadzor rada gerontoloških centara i staračkih domova zbog neadekvatne njege korisnika

Zastupnica DF-a u Predstavničkom domu federalnog Parlamenta Alma Kratina izjavila je za Oslobođenje da će tražiti od Parlamenta vanredan nadzor i inspekcijsku kontrolu rada gerontoloških centara i staračkih domova u Federaciji BiH, u svjetlu ispunjavanja obaveznih standarda kao preduslova za adekvatnu njegu i zdravstvenu zaštitu korisnika, te da nalaz izvršenog nadzora resorna ministarstva i Federalna uprava za inspekcijske poslove dostave Parlamentu.

KUPOVINA MARAMICA
Inače, Kratina dolazi iz Zenice i, kako kaže, cijene boravka u staračkom domu u tom gradu kreću se i do 1.400 KM. Uprkos tome, kaže nam, od članova porodice traži se da dodatno kupuju određene stvari, pa čak i vlažne maramice. Građani su joj se obraćali i zbog uočenih manjkavosti i nedostatka adekvatne brige i njege osoba koje borave u tim ustanovama uprkos značajnim mjesečnim izdvajanjem za usluge brige i smještaja.

– Mislim da ta kategorija ljudi nije dovoljno vidljiva, kao i sve sa čim se oni suočavaju. Bez obzira na odgovore koje sam dobila od resornog federalnog ministarstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove, ja ću tražiti od Parlamenta da se nalaže vanredan inspekcijski pregled svih ustanova. Kako mi je odgovoreno iz Inspekcije, oni su naložili provođenje određenih mjera nakon inspekcijskog pregleda, zatim da se otklone uočeni nedostaci…

– Međutim, pitanje je ko to prati kasnije? Poznato je da inspekcija ima ograničen kapacitet – imate jednog zdravstvenog inspektora. Kako god, ljudi nisu zadovoljni uslugom i ta kategorija ljudi zaslužuje veću empatiju. Mislim da nadzor nije kontinuiran, a ovo su osjetljive kategorije koje kroz sistem moramo zaštititi drugačije. Kontrola njege i brige mora biti adekvatna, naglasila je Kratina.

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (FUZIP) navode da su inspektori Federalnog zdravstvenog inspektorata u toku 2023. i početkom 2024. obavljali nadzore u okvirima zakonom utvrđene nadležnosti.

Shodno članu 78. tačka 2, b. i c. Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH, federalni zdravstveni i farmaceutski inspektor vrše nadzore nad zakonitošću rada federalnih ustanova socijalne zaštite u dijelu pružanja zdravstvene njege i organizovanja zdravstvene zaštite, a farmaceutski inspektori u dijelu organizovanja apotekarske djelatnosti. Spomenuti inspektori su u toku 2023. i u martu ove godine izvršili inspekcijske nadzore u ustanovama: Ljubuški, Pazarić, Drin, Bakovići i u Sarajevu.

Podzakonskih akata nema iako je Zakon stupio na snagu 20. augusta 2022, ističe Anis Ajdinović

– U momentu nadzora u ovim ustanovama, inspektorima su predočena rješenja o izmjenama podataka iz sudskih registara nadležnih sudova o registraciji subjekata upisa, dok rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti nisu predočena, s obzirom na to da je članom 21. Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH navedeno da će postupak utvrđivanja ispunjenosti i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti propisati federalni ministar rada i socijalne politike, uz prethodno pribavljenu saglasnost federalnih ministara zdravstva, obrazovanja i nauke i pravde. Istim zakonom utvrđeni su i rokovi za donošenje podzakonskih akata. Tako je članom 89. utvrđeno da će federalni ministar rada i socijalne politike u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će utvrditi minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za pružanje usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške, pojašnjava Anis Ajdinović, direktor FUZIP-a.

OPREMA I KADAR
Također, federalni ministar zdravstva, kako je to utvrđeno Zakonom, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijet će propis kojim će utvrditi minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za pružanje usluge zdravstvene njege, kao i za pružanje usluge dijagnostičko-opservacijskog tretmana.

– I konačno, federalni ministar pravde će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona donijeti propis kojim će utvrditi minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za provođenje zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu. Podzakonski akti još nisu doneseni, iako je Zakon stupio na snagu 20. augusta 2022, naglasio je Ajdinović.