Iz Visokog krenula kolona s tabutima 14 žrtava genocida u Srebrenici

Marketing

Očekivani dolazak kolone u Srebrenicu je u popodnevnim satima. Ove godine je identificirano 14 osoba koje će 11. jula biti ukopane u Potočarima.

Glasnogovornica Instituta za nestale BiH Emza Fazlić kazala je za N1 da je većina žrtava ekshumirana u proteklim godina 2000, 2006, 2011. godine i sve do sada su se nalazili njihovi posmrtni ostaci se nalazili čekajući da porodice daju svoju saglasnost.

“Izuzetak je najmlađa žrtva Beriz Mujić. On je ubijen 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u maju prošle godine na području Sućeske. Najstarija žrtva koja će se ukopati je 68 godina Salić Hamed, 2013. godine su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani u Slap u Žepi”, rekla je Fazlić.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru Srebrenica su:

1. Hasib (Uzejir) Efendić, rođen 1931. godine;
2. Ćamil (Uzejir) Efendić, rođen 1928. godine;
3. Mehmed (Daut) Krdžić, rođen 1961. godine;
4. Sabrija (Asim) Omić, rođen 1966. godine;
5. Mušan (Ramo) Šiljković, rođen 1956. godine;
6. Sakib (Ragib) Harbaš, rođen 1975. godine;
7. Beriz (Omer) Mujić, rođen 1978. godine;
8. Ahmet (Ismet) Jašarević, rođen 1971. godine;
9. Nevres (Mehmed) Salihović, rođen 1970. godine;
10. Ibrahim (Muharem) Salkić, rođen 1935. godine;
11. Midhat (Adem) Bašić, rođen 1973. godine;
12. Hajdin (Kadrija) Mustafić, rođen 1959 godine;
13. Latif (Arif) Mandžić, rođen 1964. godine;
14. Hamed (Ibrahim) Salić, rođen 1927. godine.