Naslovnica Biznis JAVNA PODUZEĆA U FBIH NAPOKON ĆE MORATI POKAZATI KAKO TROŠE NOVAC

JAVNA PODUZEĆA U FBIH NAPOKON ĆE MORATI POKAZATI KAKO TROŠE NOVAC

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji 48 javnih poduzeća koja zapošljavaju najmanje 22.000 radnika, a godišnje ostvaruju prihode preko 4,2 milijarde KM.

Ova poduzeća, koja igraju ključnu ulogu u ekonomiji, konačno će morati pokazati kako troše novac zahvaljujući novoj odluci Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom Parlamenta FBiH jednoglasno je donio odluku koja zadužuje rukovodstvo ovog doma i Vladu FBiH da definiraju obvezu godišnjeg razmatranja izvještaja svih javnih poduzeća u kojima Federacija ima udio u vlasništvu. Ova odluka donijeta je nakon preporuke Zakonodavno-pravne komisije i zaključka Odbora za ekonomsku i financijsku politiku sa redovne sjednice.

Centri civilnih inicijativa (CCI) su još u julu 2022. godine uputili inicijativu Zastupničkom domu Parlamenta FBiH za izmjene Poslovnika kojim bi se propisala obveza godišnjeg razmatranja izvještaja o poslovanju javnih poduzeća. Cilj ove inicijative bio je unaprijediti sustav kontrole i parlamentarnog nadzora nad javnim poduzećima, te osigurati potpunu kontrolu trošenja javnih sredstava.

Unapređenje sustava kontrole
Prema Zakonu o javnim poduzećima Federacije BiH, ova poduzeća su obavezna dostavljati izvještaje o poslovanju Parlamentu FBiH. Međutim, praksa je pokazala da se izvještaji razmatraju u vrlo malom broju, često sa zakašnjenjem od nekoliko godina. Sada, s novom odlukom, Parlament će biti obavezan godišnje razmatrati izvještaje o poslovanju svih javnih poduzeća, čime se osigurava veća transparentnost i odgovornost.

Centri civilnih inicijativa su kroz svoja istraživanja ukazali na ozbiljne probleme u upravljanju javnim poduzećima. Preko 4,2 milijarde KM godišnjih prihoda i 5,2 milijarde KM obveza ukazuju na veliki utjecaj ovih poduzeća na ekonomiju, ali i na potrebu za striktnijom kontrolom. Izvještaji CCI-a su pokazali da je praksa razmatranja izvještaja o poslovanju bila nedovoljna, te je nužno da se to promijeni kako bi se osigurala transparentnost i pravilno trošenje javnih sredstava.

Kontrola trošenja javnih sredstava
Uvođenjem obveze godišnjeg razmatranja izvještaja o poslovanju javnih poduzeća, Parlament Federacije BiH će imati bolji uvid u to kako se troše javna sredstva. Ova mjera je ključna za unapređenje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim poduzećima, te za zaštitu interesa građana Federacije BiH.

Odluka Zastupničkog doma predstavlja značajan korak ka boljoj kontroli i upravljanju javnim poduzećima, te osigurava da se javna sredstva koriste u skladu sa proračunima i zakonima. Građani Federacije BiH imaju pravo znati kako se troši njihov novac, a javna poduzeća sada će biti dužna to jasno i transparentno prikazati.

Očekuje se da će ova mjera doprinijeti većoj efikasnosti i odgovornosti u radu javnih poduzeća, te osigurati da se javna sredstva koriste na najbolji mogući način za dobrobit svih građana.