Naslovnica Visoko JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada...

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/2005, 45/2010 i 103/2021) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi broj: 01/2-02-75/22 od 28.01.2022. godine, broj: 01/1-02-1016/22 od 22.07.2022.godine i broj: 01/1-02-1497/23 od 03.10.2023.godine, gradonačelnik Grada Visoko putem Službe za opću upravu i zajedničke poslove, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko

Viši referent – matičar za vođenje matičnih knjiga u Odsjeku za opću upravu, ljudske resurse i normativno-pravnu djelatnost u Službi za opću upravu i zajedničke poslove 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
Viši referent – matičar za vođenje matičnih knjiga i ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa u Odsjeku za opću upravu, ljudske resurse i normativno-pravnu djelatnost u Službi za opću upravu i zajedničke poslove jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme
Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRAD VISOKO

Alije Izetbegovića 12a

„Komisija za provođenje Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u gradskoj upravi Grada Visoko“

-NE OTVARAJ-

(sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuje)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.