Naslovnica Visoko JAVNI POZIV za predaju prijava za odobravanje sredstava vjerskim zajednicama koje djeluju...

JAVNI POZIV za predaju prijava za odobravanje sredstava vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Visoko za 2024.godinu

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2024. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Visoko» broj:11/23 i 2/24), i tačke V Programa utroška sredstava Transfera za pomoć vjerskim zajednicama u Budžetu Grada Visoko za 2024. godinu, broj: 01/1-02-84/24 od 18.01.2024.godine, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za predaju prijava za odobravanje sredstava vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Visoko za 2024.godinu

 

Grad Visoko poziva vjerske zajednice koje djeluju na području Grada Visoko, da predaju prijave za odobravanje sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu.

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sve vjerske zajednice koje djeluju na području Grada Visoko.

Uz prijavu na Javni poziv potredno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Projekat/program sa jasno navedenim ciljevima i efektima koji će se postići realizacijom projekta te okvirni budžet projekta, odnosno potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta;
Potvrda banke o solventnosti žiro računa.

Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Visoko za 2024.godinu“, najkasnije do 13.06.2024.godine, do 16 sati.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.