Naslovnica BiH Kako je A-SDA kupovinom pozicija inspektora Šehovića eliminirala iz utrke za komesara...

Kako je A-SDA kupovinom pozicija inspektora Šehovića eliminirala iz utrke za komesara policije ZDK

Zanimljivo je da je u subotu 31. jula 2021., dakle u neradni dan, raspisan konkurs za novog komesara

Prije 20-ak dana Rusmir Šišić je izabran za novog komesara Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona.
Ovaj dotadašnji šef Odsjeka za privredni kriminal kantonalnog MUP-a dobio je jednoglasnu podršku Vlade Ze-do kantona, pred čijim ministrima se našao prijedlog „nezavisnog odbora“ sa dva kandidata: jedan je bio inspektor Nermin Šehović, profesionalac bez mrlje u karijeri, a drugi on, Rusmir Šišić, policajac blizak A-SDA, koji je od starta imao podršku i Izetbegovićeve SDA, piše Inforadar.

SAČINJEN PLAN ZA POSTAVLJENJE ŠIŠIĆA
Podsjećamo da je Zeničko-dobojski kanton stavljen na „crnu listu“ zbog korupcije u najvišim strukturama političkih partija čiji su moćnici unaprijed izabrali policijske favorite kako bi prikrili sve dotadašnje koruptivne radnje te u potpunosti preuzeli policijsku kontrolu u ovom kantonu.

Okom vidljiva korupcija i kriminal istovremeno znače i blokadu međunarodnih investicija i pomoći te je upravo iz tog razloga vladajuća struktura, mjesecima prije, napravila plan izbora komesara s ciljem zataškavanja kriminalnih afera, a što nikako ne bi bilo moguće sa Šehovićem kao komesarom.
Bitna karika plana je to što je tačno tri mjeseca ranije Skupština kantona promijenila odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, čime su spušteni kriteriji prema kojima su se, osim glavnog inspektora, na konkurs mogli prijaviti i samostalni inspektori.

Prethodno je dosadašnjem komesaru Semiru Šutu Skupština Ze-do kantona oduzela čin i prije isteka mandata poslala ga u penziju zbog navršenih 40 godina staža, iako su bile zakonske mogućnosti da dovrši mandat u maju naredne godine.

Zanimljivo je da je u subotu 31. jula 2021., dakle u neradni dan, raspisan konkurs za novog komesara. Prijavilo se pet kandidata. Posljednjeg dana konkursa, a na insistiranje prije svega američke ambasade, prijavio se i doktor pravnih nauka i ekspert za oblast krivičnog prava, federalni inspektor i aktuelni šef detašmana Zenica Nermin Šehović.
Od samog početka procesom izbora komesara diktirala je A-SDA, uz podršku SDA, Stranke za BiH ,HDZ-a i ministra MUP-a Darija Pekića.

Vladajuća koalicija, koju upravo čine SDA, HDZ i A-SDA (sada NES), je formirala i sedmočlani „nezavisni“ odbor Zeničko-dobojskog kantona (koji smo pomenuli u uvodu, op.a.), sa zadatkom da objave konkurs za imenovanje policijskog komesara – i izaberu komesara.

Stav američke vlade, koji su podržali i OSCE i OHR, je bio da politika nikako ne smije da bude umiješana.
KAKVE SU ULOGE ŠKALJE I ISAKA
Međutim, vladajućoj koaliciji u Zenici depolitizacija policije nije odgovarala. Već u startu odbor je potvrdio „profesionalnost“ time što su neki njegovi članovi postali kandidati sa lista stranaka aktuelne vladajuće koalicije na proteklim izborima. To su Melisa Ahmić i Taib Spahić, članovi A-SDA, te Sead Bolić iz SDA, faktički ljudi s uputama da izglasaju Rusmira Šišića. Osim njih članovi odbora su bili i Meris Husanović, Sehadet Hadžić, Almir Redžić i Vanja Udijak.
Za imenovanje jednog od dva predložena kandidata bilo je potrebno šest glasova prisutnih ministara Vlade ZDK (koju čine pet ministara SDA, dva ministra A-SDA, dva ministra HDZ-a, jedan Stranke za BIH i jedan SBB-a).

Prema izvorima Inforadara, cjelokupan proces je isplanirao Ramo Isak, predsjednik Kantonalnog odbora A-SDA. Inače, Zeničanima je Isak poznat kao osoba koja kontroliše zdravstveni sistem u kantonu, Upravu za inspekcijske poslove, Direkciju za ceste, Upravu za civilnu zaštitu, ali ima kontrolu i nad sigurnosnim sektorom preko svog ministra u kantonu. Upravo je na ideju i insistiranje Isaka izmijenjen Zakon o unutarnjim poslovima Ze-do kantona kako bi uspjeli osigurati postavljenje Šišića, te faktički dobili ličnog stranačkog komesara a samim tim i kontrolu nad Upravom policije.
Osim Nezavisnog odbora, postoji i djeluje i Komisija za nadzor nad radom policije MUP-a ZDK. Njen predsjedavajući je Omer Škaljo, protiv kojeg je ranije pokrenuta istraga zbog nezakonitog zapošljavanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja čiji je direktor. Škaljo je bio ključna karika u trgovini pozicijama u procesu imenovanja komesara.

Da bi plan postao operativan najprije je predsjednik A-SDA Ramo Isak za direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove postavio Besima Spahića, sina Taiba Spahića, člana Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara. Dvadeset i osmog juna, neposredno pred konkurs izbora komesara, Spahić raspisuje vlastiti konkurs za prestižna radna mjesta. Tako direktor Uprave Besim Spahić, u korist Šišića, kupuje još jedan glas, imenujući Almira Redžića za pomoćnika direktora u Sektoru za inspekciju rada, promet roba, vršenja usluga, obrta, saobraćaja i tehnike. Redžić tako postaje i predsjednik „Nezavisnog“ odbora za izbor komesara.
Na istom konkursu primljen je i Mirsad Sarajlić, djever Selvedine Spahić Sarajlić, koja je, prema uputama, izostala sa sjednice kada se glasalo o izmjenama kantonalnog Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se smijenio prethodni komesar Semir Šut.

Na poziciju kantonalnog inspektora za cestovni promet na ovom konkursu primljen je i Antonio Tadić, bliski rođak Ivana Tadića, predsjednika tamošnjeg HDZ-a koji je utjecao na Vanju Udijak, članicu Nezavisnog odbora, za izbor komesara. Uz pomoć Škalje, Tadić je zaposlio i svoju kćerku Anu Tadić na mjesto voditeljice poslovnice ZZO u Žepču, iako ona nije ispunjavala uvjete za to radno mjesto, zbog čega je pokrenuta i istraga.

JASNO ZAŠTO ŠEHOVIĆ NIJE MOGAO DA PROĐE
Nakon svega što smo istražili, potpuno je i sasvim jasno zašto je Šehović, kao dokazani i referentni policajac, koji nikada nije bio u političkim strukturama, od strane ovog „nezavisnog“ odbora eliminiran. Upravo je Šehović prototip profesionalca koji je u karijeri išao po redu, od najuspješnijeg učenika policijske škole, završenog Pravnog fakulteta u Sarajevu na kome je potom magistrirao, specijalizirao i doktorirao. U praksi je obavljao poslove policajca istražitelja, šefa Odsjeka za krvne delikte, istražitelja za organizirani kriminal, te profesora Policijske akademije. Na listi je eksperata OSCE-a iz oblasti krivičnog prava, a bio je predstavnik policijskih sluzbenika FBiH u radnim tijelima VSTV- a. Završio je i FBI akademiju SAD-a.

Takav čovjek, naravno, nije mogao da prođe pored korumpiranih stranačkih struktura u Ze-do kantonu.

U izjavi za naš potral Šehović kaže da mu je teško davati bilo kakav komentar na „nazovi proceduru“.

„Naime, do danas uopće nisam ni formalno od Odbora ili Vlade ZDK obaviješten o rezultatima konkursa, eventualnom bodovanju i nepoznatim kriterijima kojim se vodio Odbor, a saznanja kao i ostali građani stekao sam iz medija. Neki od njih su prije samih prijava na konkurs uvjerljivo licitirali ko je komesar, tako da u konkursu i nekim fazama za sada nije zadovoljena ni osnovna forma. Suština je da je sve odrađeno netransparentno u političkim dresovima, uz kršenje svih procedura“, ističe Šehović.

U međuvremenu u ovom Kantonu desile su se mnogobrojne kriminalne radnje, poput pljačke prodavnice naoružanja u Kaknju, zbog čega su građani vidno uznemireni. I umjesto da se na prošlosedmičnoj sjednici Komisije za nadzor nas radom policije MUP-a ZDK, kojom predsjedava „trgovac“ Škaljo, traži izvještaj novog komesara, njemu je tek ostavljen prostor za sljedeću sjednicu koja je zakazana za 15 dana.
S tim u vezi, a povodom izbora Rusmira Šišića za komesara, na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK reagovala je i Sanja Renić, zastupnica Naše stranke. Renić, naime, zahtijeva od Kantonalnog tužilaštva u Zenici da se očituje o krivičnoj prijavi podnesenoj protiv novoizabranog komesara, ali i od Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Ze-do kantona da Skupštini dostavi sve neophodne informacije u vezi sa dvojicom kandidata na poziciju komesara, za već pomenutog Šišića, ali i za Nermina Šehovića.

„U trenutku kada Bosna i Hercegovina doživljava najveće povrede Ustava, demokratije i sloboda od strane člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kada su građani uznemireni i gube povjerenje u pravosuđe zbog tajnih snimaka najviših dužnosnika zaduženih za sigurnost, pravosuđe i pravni poredak ove zemlje, u Zeničko-dobojskom kantonu dešavaju se najgrublja kršenja i to u najvažnijoj oblasti sigurnosti, pravosuđa i vladavine prava. Svakodnevno smo svjedoci rezultata političke trgovine i političkog utjecaja od strane najviših političkih aktera u ZDK. Svjedoci smo nezakonitih zapošljavanja bez konkursa, nezakonitih unapređenja na viša radna mjesta u organima uprave, itd. Ako je ovo perspektiva našeg kantona i ako se provede politizacija policije, onda smo obavezni da građane upozorimo na sve moguće zloupotrebe građanskih prava i sloboda“, navela je Renić.

Podsjećamo da je portal 072info već 4. avgusta objavio i prvi put naveo ime Rusmira Šišića kao novog komesara. Drugi put je to bilo 16. septembra. Oba puta su to učinili prije zvanične objave i Nezavisnog odbora i Vlade ZDK.

Iako Rješenje o imenovanju izabranog kandidata još uvijek nije objavljeno u Službenim novinama ZDK, što je zakonska obaveza da bi uopće mogao početi s radom, Šišić je 16. septembra izdao Obavijesti uposlenucima, čime je u startu prekršio nadležnost.

Zanimljivo je da se međunarodna zajednica još nije oglasila o imenovanju komesara, iako je prethodno stavila ovaj kanton na „crnu listu“ te apelirala da se politika mora distancirati od profesije.

KOMENTARI