Marketing

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da je osnovni cilj ovog zakona smanjenje sivog tržišta i zaštita potrošača

Federalno ministarstvo trgovine započelo je izradu Zakona o e-trgovini.

Radna grupa u kojoj su osim predstavnika FMT i predstavnici drugih ministarstava, Asocijacije e-Commerc, Udruženja poslodavaca, Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Privredne komore Federacije i Federalne uprave za inspekcijske poslove održala je prvi sastanak.

Primaju pritužbe
Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da je osnovni cilj ovog zakona smanjenje sivog tržišta i zaštita potrošača.

“Svakodnevno primamo pritužbe prevarenih potrošača koji su trgovali na ovaj način, a e-trgovina nije zakonski regulisana.

Stoga smo krenuli u ovaj posao odlučno u partnerskom dijalogu sa predstavnicima svih zainteresovanih strana, što je matrica po kojoj djelujemo i koja se pokazala do sada uspješnom. Vjerujem da ćemo vrlo brzo doći do radne verzije ovog zakona”, kazao je ministar Hasičević.

Predsjednik radne grupe Jasmin Kadić podsjetio je da je e-trgovina u posljednje četiri godine imala svoj zamah, naročito od perioda Covida.

Finalna faza
Kaže da o značaju regulacije ove oblasti govore i brojne evropske direktive koje je usvojio Evropski parlament kako bi stao u kraj prevarama i zaštitio potrošače.

“Koristeći iskustva i zakonska rješenja iz okruženja, te obavezu koju je BiH prihvatila otvaranjem pristupnih pregovora sa EU, pripremamo inicijalni okvir Zakona o e-trgovini, koji će biti usaglašen sa evropskim zakonodavstvom i postaviti temelje za regulisanje pravila elektronske trgovine, proizvodima i uslugama.

Očekujemo od članova radne grupe da svako iz svoje oblasti i prakse ponudi najefikasnija rješenja u ovom procesu”, kazao je Kadić.

Kadić najavljuje da bi Zakon o e-trgovini mogao biti u finalnoj fazi do kraja 2024. godine.