Naslovnica Biznis Lokmić: Činimo sve da poboljšamo status pripadnika branilačke populacije. Za pomoć u...

Lokmić: Činimo sve da poboljšamo status pripadnika branilačke populacije. Za pomoć u liječenju izdvoji smo 3.800.000 KM

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić izrazio je zadovoljstvo radom Ministarstva u posljednjoj godini dana, od kad je preuzeo tu funkciju te kazao da je uspio riješiti niz gorućih problema.

U razgovoru za Fenu, ministar Lokmić je naglasio da kontinuirano rade na poboljšanju statusa pripadnika branilačke populacije te da u saradnji s predstavnicima boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane održava redovne sastanke u cilju poboljšanja i unapređenja statusa te značajne kategorije bh. društva.

“Svaki borac je svetinja i priča za sebe i pomoći ću svakome od njih da riješi ili dijelom ublaži problem”, poručio je Lokmić.

Švicarska formula
Dolaskom na poziciju ministra, koja je zbog smrti Salke Bukvarevića bila upraženjena tri godine, Lokmić je kazao da je sagledao situaciju te da mu je ukazano na goruće probleme koje je hitno trebalo riješiti, kao što je problem Zakona o demobilisanim borcima, jer je postojala opasnost da se isplata za posljednji kvartal 2023. godine dovede u pitanje, što su uspješno riješili.

Dodao je da je riješio problem tzv. švicarske formule, te da mu je od početka mandata od udruženja sugerirano da se ide na usklađivanje osnovice i unapređenje te formule.

“Na posljednjoj sjednici Vlade usvojili smo odluke koje se tiču osnovice i koeficijenta za isplatu svih naknada boračke kategorije i vjerujem da ćemo sa 1. jula povećati ispate za planiranih 6,5 posto za sve naknade te kategorije”, kazao je.

Istakao je da to ministarstvo kontinuirano osigurava i uplaćuje sve naknade za 104.875 korisnika te je naglasio da je prema podacima za mjesec mart po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica izvršena isplata za 4.653 korisnika prava u iznosu od 1.415.635,07 KM.

Također je naveo da je prema Zakonu o pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja za 4.653 korisnika isplaćen ukupan iznos od 1.435.169,76 KM, dok je po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za 23.158 korisnika isplaćen ukupan iznos od 4.716.687,80 KM.

Lokmić je podvukao da je u toku 2023. godine realizovan Kapitalni transfer pojedincima – automobili za invalide u iznosu od 1.491.651,15 KM, kojim je osigurano 50 automobila za 50 ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe.

“U cilju osiguravanja što kvalitetnijih automobila koji će zadovoljiti potrebe ove branilačke kategorije, obzirom na činjenicu da se radi o najtežoj kategoriji ratnih vojnih invalida, čije se stanje svakodnevno pogoršava, na prijedlog ovog ministarstva Vlada Federacije BiH izmijenila je Uredbu o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100 posto I grupe, kojom je ranije utvrđeni iznos od 30.000 KM povećan na iznos od 50.000 KM, a vrijeme u kojem ratni vojni invalidi ne mogu otuđiti vozilo smanjeno je sa sedam na tri godine”, kazao je.

Kao razloge za donošenje tih izmjena naveo je želju da krajnji korisnici tog prava dobiju što kvalitetniji automobil koji će zadovoljiti njihove potrebe.

Ministar je također kazao da je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata usvojena i izmjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kako bi omogućili većem broju demobiliziranih branilaca da ostvare pravo na egzistencijalnu naknadu.

“U skladu sa Zakonom o pravima branilaca donesen je Pravilnik o radu ljekarskih komisija kojim je pojednostavljeno pravilno i efikasno okončanje druge i treće faze provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite”, kazao je.

Lokmić je istakao da je imenovao i Komisiju za izmjenu zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite čiji je zadatak da razmotri pitanje usklađivanja osnovica za utvrđivanje mjesečnih novčanih naknada i da ih uskladi na isti način kako je to regulisano Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, što predstavlja prioritet u radu tog ministarstva za 2024. godinu.

Kupovina automobila
Lokmić je istakao da je Vlada FBiH na njegov prijedlog usvojila odluka o utrošku sredstava, kao što je Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika boračkih populacija koji je utvršen budžetom FBiH za 2024. godinu u iznosu od 2.200.000 KM, kao i Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata” u iznosu od 660.000 KM te Tekući transferi pojedincima – Za pomoć u liječenju boraca i invalida u iznosu od 3.800.000 KM.

Ministar je izdvojio i Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja u iznosu od 1.200.000 KM, zatim Transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 690.000 KM, Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije u iznosu od 600.000 KM te Transfer Savezu logoraša BiH, Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH i IDA – istraživačko dokumentarne aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida u ukupnom iznosu od 280.000 KM.

Između ostalog, ministar je naveo i Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava za obilježavanje značajnih datuma u iznosu od 500.000 KM.

Ministar je još dodao da će sa 7. majom objaviti sve javne pozive te je pozvao pripadnike boračke populacije koji planiraju aplicirati po bilo kojem osnovu proprate pozive.

“Otvoreni smo za saradnju i poručujem borcima da u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine imaju prijatelje, saradnike i produženu ruku njihovih interesa”, zaključio je ministar Lokmić u razgovoru za Fenu.