Marketing

Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom Miladina Trifunovića optužbi za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Vogošće.

Trifunović je oslobođen optužbi da je kao komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske davao saglasnost komandirima njemu podređenih jedinica da upravi zatvora “Planjina kuća” u Vogošći izdaju naredbe za odvođenje i korištenje zatvorenih civila za radove na prvim linijama borbenih djejstava, kao i da je lično najmanje pet puta izdao takve naredbe, iako je znao da se na tim lokacijama odvijaju borbe i da to nije bezbjedno za civile.

– Nakon izvršene analize dokaza, Vijeće nije van razumne sumnje utvrdilo da je optuženi Trifunović učinio krivično djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret – kazao je predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar, javlja BIRN BiH.

Suđenje Trifunoviću je počelo u januaru 2020. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.