Marketing

Skupština ZDK je prihvatila Inicijativu Grada Visoko u vezi sa izmjenama Zakona o javnom redu po skraćenoj proceduri.

Tako će i u ovom kantonu policija sada imati mogućnost da izdavanjem prekršajnih naloga sankcionira prekršitelje propisanih protupidemijskih mjera.

Iz Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ovog Kantona traže da se aktuelnoj situaciji prilagodi i Zakon o inspekcijama ZDK.