Naslovnica Top vijesti NACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FBIH UPUĆEN U PARLAMENTARNU PROCEDURU

NACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FBIH UPUĆEN U PARLAMENTARNU PROCEDURU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Nacrt zakona o socijalnim uslugama u FBiH i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru. Ovaj nacrt zakona predstavlja značajan korak ka poboljšanju kvaliteta života najranjivijih članova društva, kao i ujednačavanju standarda pružanja socijalnih usluga širom Federacije.

Prema informacijama iz Vlade FBiH, Nacrt zakona detaljno uređuje niz važnih aspekata socijalnih usluga, uključujući definiciju pojma socijalnih usluga, korisnike ovih usluga, načela socijalne zaštite, mrežu socijalnih usluga, osiguranje usluga, nadležnosti, postupak ostvarivanja prava, pružaoce usluga, uslove za pružanje usluga, licenciranje, finansiranje, nadzor i druge relevantne aspekte.

Jedan od ključnih principa na kojima počiva ovaj nacrt zakona je humanizam i poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i uključivanje korisnika socijalnih usluga u proces pružanja usluga. Nacrt također naglašava važnost socijalne zaštite i podrške najranjivijim članovima zajednice, te stavlja poseban fokus na interese korisnika socijalnih usluga.

U skladu s predloženim rješenjima, socijalne usluge će se pružati prema hitnosti intervencije, stanju socijalne potrebe, prioritetu usluga i individualnom planu korisnika. Ovo će omogućiti kvalitetno pružanje usluga u domaćem okruženju ili lokalnoj zajednici, čime će se osigurati poboljšanje kvaliteta života i integracija korisnika u društvo.

Nacrt zakona je rezultat procesa javnih konsultacija s pravnim i fizičkim licima, što ukazuje na transparentnost i participaciju u kreiranju ovog ključnog zakonskog akta. Vlada FBiH naglašava da je ova inicijativa od vitalnog značaja za uspostavljanje sistema socijalne zaštite koji će adekvatno odgovoriti na potrebe najugroženijih članova društva.

Uvod u ovaj zakon predstavlja prvi korak ka postizanju efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će usvajanje i sprovođenje ovog zakona rezultirati značajnim poboljšanjem kvaliteta života najranjivijih članova zajednice i unapređenjem socijalne politike u FBiH.