Naslovnica Visoko Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji ulice Muzaferija

Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji ulice Muzaferija

Sredstvima iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu, Grad Visoko realizuje projekat rekonstrukcije ulice Muzaferija. U proteklom periodu su završeni radovi na uklanjanju oštećenog asfaltnog kolovoza, rušenju trotoara i oštećenih ivičnjaka i iskopu zemljanog materijala.

Radnici JKP „Visoko“ su izveli radove na rekonstrukciji priključaka za vodovodnu mrežu koja prolazi navedenom ulicom, pa izvođač nastavlja radove na odvodnji i nasipanju filterskog materijala, a potom će uslijediti ugradnja betonskih ivičnjaka sa obje strane ulice i izrada novog tamponskog sloja sa valjanjem do propisane zbijenosti. Na kraju je planirano asfaltiranje ulice u dva sloja, a izvođenje svih radova je prema utvrđenoj dinamici i propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Pozivamo građene na strpljenje, jer se radovi izvode prema utvrđenoj dinamici i u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima kako bi sve instalacije i priključci na vodovodnu mrežu bili rekonstruisani prije asfaltiranja, čime će se spriječiti naknadno prokopavanje ulice.

Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.