Marketing

Već sam navikao na laži i ničim utemeljene optužbe. Najčešće ne reagiram jer ne želim na taj način davati na značaju onima koji iz raznih razloga iznose laži u koje ni sami ne vjeruju. Ali kada se radi o Srebrenici, s obzirom na osjetljivost i važnost teme, smatram svojom obavezom da se oglasim.

Naime, radi se o medijskim naslovima na osnovu izjave g. Hamdije Fejzića, predsjednika Organizacijskog odbora obilježavanja genocida u Srebrenici 11. jula. G. Fejzić treba da pojasni i obrazloži svoju izjavu da postoji problem finansiranja i da se do sada “nikada nije desilo da smo u ovakvoj krizi.”

Odgovorno tvrdim da je Vlada FBiH za Srebrenicu, uključujući godišnjicu obilježavanja genocida, u zadnjih godinu dana osigurala najznačajnija sredstva ikada.

Od Organizacionog odbora nikada nismo zaprimili akt koji bi upućivao na bilo kakav nedostatak sredstava i navodnu upitnost održavanja komemoracije i kolektivne dženaze. Bez obzira na izjave i namjeru Hamdije Fejzića, komemoracija i kolektivna dženaza nisu i neće doći u pitanje, naveo je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić na društvenim mrežama, osvrćići se na izjave predsjednika OO Fejzića da su dovedene u pitanje.

Dodao je da se, štaviše, osiguravaju dodatni infrastrukturni sadržaji kako bi se unaprijedilo organiziranje cjelokupnog događaja.

“G. Fejzić, kao aktuelni predsjednik Organizacionog odbora, dojučerašnji predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra te trenutni član istog, direktor Fondacije, te bivši pomoćnik načelnika Općine Srebrenica, što je dužnost koju je obnašao do smjene u novembru prošle godine, ima cjeloviti uvid, ali i pozicije od najznačajnije odgovornosti za procese u Srebrenici. Niti sa jedne od ove četiri pozicije se nije obratio Vladi FBiH zahtjevom bilo koje vrste koji bi sugerirao na poteškoće u organiziranju godišnjice genocida, a mogao je.

Konačno, g. Fejzić može posvjedočiti da Vlada FBiH ima konstruktivan odnos i prema njemu lično i da su uvažavani zahtjevi koji su dolazili od njega personalno#, poručio je premijer FBiH.

Ovim putem pozivao je sve članove Organizacionog odbora da se izjasne o Fejzićevim tvrdnjama te da iznesu tačne informacije u vezi sa finansiranjem obilježavanja genocida.

“Još jednom naglašavam da obilježavanje 11. jula nije upitno, niti će biti. Također, pored odobrenih sredstava želim najaviti da će Vlada FBiH za pripremu i obilježavanje 30. godišnjice genocida osigurati poseban fond sredstava za unapređenje infrastrukture, dodatnu podršku i razvoj Memorijalnog centra, te svih popratnih sadržaja”, zaključio je Nikšić.