Naslovnica Visoko Obavijet o licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika

Obavijet o licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika

„Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima“ na području Grada Visoko.

10.03.2021. godine Grad Visoko je objavio Javni poziv za dodjelu plastenika 100m2 sa pratećom opremom. Na Javni poziv je ukupno pristiglo 83 zahtjeva.Nadležna Služba, tačnije Odsjek za privredu je sproveo sve aktivnosti nakon što su zaprimljeni zahtjevi, te se pristupilo evaluaciji svih pristiglih zahtjeva. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija sačinjena od 2 člana ispred Muslim Aid-a i 2 člana ispred Grada Visoko izvršili su obilazak terena podnosioca zahtjeva, te sačinili zapisnik i formiralni konačnu tabelu sa licima koja su zadovoljila uslove Javnog poziva i imali najviše osvojenih bodova:

R.br. Ime i prezime UKUPNO

Adresa
1 Edita Jusić 24 Gornja Seoča
2 Hasan Sejdić 21 Tujlići
3 Elma Osmanbegović 20 Radinovići
4 Zehra Mulić 19 Kula Banjer
5 Edina Čizmić 19 Buzić Mahala
6 Haris Dzambegović 19 Gornje Moštre
7 Amra Ohran 19 Monjare
8 Alen Kosovac 19 Biskupići
9 Našid Hajdarević 18 Podgorani
10 Zaim Smajić 18 Grajani
11 Admir Kardaš 18 Bradve
12 Salih Čelebić 17 Gornje Moštre
13 Nedžad Osmanbegović 17 Orašac
14 Midhat Memić 17 Upovac
15 Salih Zerdo 16 Dvor
16 Sanela Fejzić 16 Zbilje
17 Ahmed Lepić 16 Grđevac
18 Sead Hajro 16 Grajani
19 Sarač Ćamil 16 Tramošnjik
20 Elvir Mostić 16 Dvor
Potpisivanje Ugovora sa licima koja su ostvarila pravo na dodjelu plastenika zakazano je u utorak u 13:00h u kulturnom centru Altindag Visoko.

Ukupna vrijednost projekta je: 57.520,00 KM, a prema Sporazumu sredstva su obezbijedili Grad Visoko i humanitarna organizacija Muslim Aid u omjeru od po 40%, a krajnjiji korisnik 20%.