Marketing

Još 2019. godine rodila se ideja o uspostavi helikopterske jedinice MUP-a KS koja će služiti za specijalne policijske zadatke, ali i za prevoz bolesnih i povrijeđenih. Međutim, realizacija se još uvijek nije ostvarila.

Kada je ova ideja predstavljena javnosti, rečeno je kako je glavni cilj nabavke helikoptera i uopšte uspostave helikopterske jedinice MUP-a KS taj da ne žele zavisiti od drugih.

Osnivanje helikopterske jedinice MUP-a okarakterisano je tada kao znak “kolektivne društvene zrelosti i odgovornosti za zajednicu”.

“Riječ je o projektu koji prevazilazi potrebe samog Ministarstva, jer će imati prvorazredan značaj za Kanton Sarajevo, s obzirom da je riječ o višenamjenskoj letjelici, specijaliziranoj za polivalentno funkcioniranje (prevoz bolesnika i ranjenika, gašenje požara, spašavanje iz vode, spuštanje u minska polja, dostava različitih vrsta pomoći, operativni policijski zadaci, kontrola kritičnih tačaka u saobraćaju, izviđanje iz vazduha, spašavanje u planinskim predjelima, prevoz putnika i sl.)”, kazao je za Klix.ba ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

U decembru 2022. godine MUP KS je objavio tender za nabavku helikoptera vrijednog 32 miliona KM. Procijenjena vrijednost nabavke je 27,7 miliona KM bez PDV-a, odnosno, 32,4 miliona KM sa uračunatim PDV-om.

Tender o nabavci poništen, novi bi trebao biti pokrenut uskoro

Prema opisu iz tenderske dokumentacije, helikopter mora spadati u kategoriju veliki helikopter (Large Rotorcraft), opremljen sa dva turbovratilna motora, zadovoljavati kategorije A i B prema certifikacijskim specifikacijama EASA, i mora posjedovati tipski certifikat EASA-e.

Međutim, 29. marta 2023. godine donijeta je odluka o poništenju postupka javne nabavke višenamjenskog helikoptera sa pratećom opremom za potrebe MUP-a KS.

“Kako u otvorenom međunarodnom postupku javne nabavke višenamjenske letjelice nijedna ponuda nije ugovornom organu bila prihvatljiva, ugovorni organ je bio obavezan, u skladu sa članom 69. (Prestanak postupka javne nabavke) stav (1), tačka b) i stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, poništiti postupak javne nabavke, pa je u tom smislu ministar unutrašnjih poslova donio odgovarajuću odluku o poništenju postupka javne nabavke”, kazao nam je ministar Katica.

Katica je za Klix.ba, također, za kraj dodao i kako se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo postoji čvrsto i nepokolebljivo stanovište da će ovaj projekat biti uspješno završen.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će, kao ugovorni organ, u veoma kratkom roku ponovo krenuti u proces javne nabavke, a što treba da se realizira u junu tekuće godine, na način da će biti objavljen poziv za dostavu ponuda”, poručio je Katica.