Naslovnica BiH Počelo urušavanje Agencije za lijekove BiH, Zolak upozorio Vijeće ministara

Počelo urušavanje Agencije za lijekove BiH, Zolak upozorio Vijeće ministara

Agencija se suočava s dosad najtežim periodom, napisao je Zolak u izvještaju. Brisel upozorio zvanične RS da ne osnivaju entitetsku agenciju s kojom je Dodik započeo derogiranje državnih institucija

Direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak u izvještaju kojeg podnosi Vijeću ministara žali se na, kako je rekao, neviđene pritiske i otežan rad u aktuelnoj političkoj situaciji. Kao što je poznato, po nalogu Milorada Dodika u RS-u je usvojen zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS koji nalaže formiranje entitetske agencije za lijekove RS čime je započeto derogiranje državne agencije za lijekove.
Ukaz o ovome je krajem 2021. potpisala predsjednica RS Željka Cvijanović, a Ustavni sud RS odlučio je da neće razmatrati zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba bošnjačkih delegata.

– Agencija se suočava s dosad najtežim periodom izuzetno loše političke situacije u državi, koja se direktno reflektuje na njen rad, uz neosporne pritiske koji otežavaju rad državnih službenika, naročito inspektora na terenu – navodi Zolak u izvještaju koji je otišao Vijeću ministara BiH.
Kako dalje navodi, najveći izazov su nepopunjena radna mjesta po važećoj sistematizaciji, pa je od 160 sistematizovanih radnih mjesta u toku 2021. godine u Agenciji prosječno mjesečno bilo zaposleno 94,75 zaposlenih, iako je Budžetom bilo planirano 103.

– Kontinuirano smanjenje broja zaposlenih zbog odlazaka u mirovinu i odlazaka visokokvalificiranog kadra zbog lošeg materijalnog statusa, a bez popunjavanja upražnjenih radnih mjesta (na kraju 2021. popunjeno je 95, od toga 92 na neodređeno i 3 na određeno radno vrijeme najčešće kao zamjena za porodiljska odsustva), dovode do situacija u kojima se uposlenici stalno preraspodjeljuju sa osnovnih na dodatne poslove, što ima za posljedicu da se nadležnosti Agencije ne provode u punom kapacitetu. Po pitanju kontinuiranog nedostatka stručnog kadra za poslove iz nadležnosti Agencije od osnivanja Agencije, upućivani su brojni zahtjevi za popunu radnih mjesta prema nadležnim institucijama sa obrazloženjima i posljedicama po zaštitu zdravlja stanovništva u BiH, međutim broj uposlenika se nastavio smanjivati – naveo je Zolak.

Govoreći o značaju državne agencije i potrebi njenoj podrški, Zolak je istaknuo:

– Izostavljanje samo jedne navedene karike u životnom ciklusu lijekova i medicinskih proizvoda, zbog nepovoljnog eksternog konteksta i loše političke situacije u državi, može dovesti do nesagledivih posljedica po zdravlje stanovništva. Tim više, u godinama koje dolaze, naše profesionalno nastojanje i stremljenje u ispunjavanju svake pojedinačne aktivnosti u okviru misije/mandata Agencije, mora biti snažnije nego ikada, jer samo poštivanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, i važećih podzakonskih akata – naveo je on.

Treba naglasiti da je krajem decembra direktor Direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji Maciej Popowski posalo pismo najvišim zvaničnicima RS u kojem ih upozorava da ne osnivaju entitetsku agenciju za lijekove.

– Obustavite sve aktivnosti na uspostavljanju agencije za lijekove i medicinska sredstva na nivou Republike Srpske, to će dovesti do poremećaja na tržištu i uticaće na pacijente i zdravstvenu zaštitu, poručio je Popowski.

Istaknuo je da bi to stvorilo pravnu nesigurnost na tržištu lijekova i medicinskih sredstava sa neizbježnim štetnim efektima po građane i privredu, uz podrivanje jedinstvenog ekonomskog prostora u zemlji.