Marketing

Zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar razvoja, preduzetništva i zanatstva Vojin Mijatović potpisao je ugovore s predsjednicima Privredne komore FBiH Mirsadom Jašarspahićem i Zanatske komore FBiH Željkom Babićem o realizaciji projekta “Podsticaj komorama”.

Projekat se odnosi na izdvajanje dijela sredstava iz ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH, na način da će Privrednoj komori FBiH biti dodijeljeno 200.000 KM, a Zanatskoj komori FBiH 100.000 KM.

Mijatović je izjavio da komorski sistemi održavaju ekonomije širom Evrope i da je ovo samo jedan korak u jačanju saradnje institucija i privrede u Federaciji.

Podsjetio je da je prošle godine obećao da će budžet za podršku malim i srednjim preduzećima biti najmanje udvostručen u odnosu na stanje koje je zatečeno u resornom ministarstvu i najavio skoro potpisivanje ugovora s preduzetnicima, sajmovima, te gradovima i opštinama.

“Prošle godine smo imali samo sedam miliona KM izdvojenih za subvencije malim i srednjim preduzećima, a ove godine smo izdvojili 26,2 miliona KM, što je više od trostrukog povećanja podsticaja za taj sektor”, naveo je Mijatović, prenosi Fena.

Jašarspahić i Babić su zahvalili što su Vlada FBiH i resorno ministarstvo prepoznali značaj komorskog sistema i izdvojili sredstva za podršku, te najavili da će ona biti utrošena na aktivnosti namijenjene poboljšanju poslovnog ambijenta.