Naslovnica BiH POTVRĐENO: Nezakonita garancija za kredit za blok 7 termoelektrane Tuzla

POTVRĐENO: Nezakonita garancija za kredit za blok 7 termoelektrane Tuzla

Ukoliko se realizuje, projekat bi spriječio Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim decenijama.
Državna garancija za kredit za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla je nezakonita prema Ugovoru o Energetskoj zajednici (EZ), potvrdilo je jučer Ministarsko vijeće Energetske zajednice. Ukoliko se realizuje, projekat bi spriječio Bosnu i Hercegovinu da ispuni obaveze dekarbonizacije svoje ekonomije u narednim decenijama.

Garanciju za kredit od 614 milijuna eura od kineske Eximbanke, za izgradnju termoelektrane Tuzla 7 snage 450 MW, odobrilo je Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine u julu 2018. U septembru 2018. godine, Aarhus centar BiH i Bankwatch su podnijeli prigovor na ovu odluku Vijeća za državnu pomoć BiH. Sekretarijat Energetske zajednice, nakon što je analiza prigovora pokazala da ova odluka krši EU legislativu, dvaput je savjetovao Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH) da ne odobri garanciju.

Nažalost, Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta FBiH su se oglušili o upozorenja i odobrili su garanciju 7. marta i 1. aprila 2019. godine.

Otkako je garancija odobrena, projekt je ugrožen i dodatnim problemima, posebice povlačenjem General Electric-a kao glavnog dobavljača opreme. Izvođač radova, kineska Gezhouba Group, ponudila je alternativnu kinesku tehnologiju koju Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sada razmatra.

“Sada imamo i zvaničnu potvrdu da je garancija za kredit za Tuzlu 7 nezakonita, tako da se sada otvara i pitanje zakonitosti ugovora sa Gezhoubom. Što je još potrebno bosanskohercegovačkim donosiocima odluka da napokon prihvate činjenicu da je blok 7 TE Tuzla propala avantura”, rekao je Denis Žiško iz Aarhus centra Tuzla. “Strahovi oko snabdijevanja BiH električnom energijom su prenapuhani. Ako prestanemo rasipati energiju i napokon počnemo ulagati u obnovljive izvore (solar i vjetar), Tuzla 7 se lako može zamijeniti”, dodao je.

Nezavisni operator prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine potvrdio je da i ako Tuzla 7 ne bude izgrađena, snabdijevanje električnom energijom neće biti ugrožena najmanje do 2030. godine, a i tada samo ako potrošnja električne energije bude veća od očekivane.

“Tuzla 7 je relikvija iz prošlosti, baš kao i slovenski blok 6 termoelektrane Šoštanj završio bi kao obveza za Bosnu i Hercegovinu zbog nerealno niskih cijena ugljena korištenih u studiji izvodljivosti i neizbježnog uvođenja takse na CO2 emisije”, rekla je Pippa Gallop iz CEE Bankwatch mreža.

Prema podacima Vlade Federacije gradnja Bloka 7 TE u Tuzli je ujedno i najveća poslijaratna investicija u Federaciji BiH.

Međutim, ekolozi se ne slažu sa ovim projektom.

Na kraju možemo istaći da je Tuzla jedan od najzagađenijih gradova u Evropi.