POVRAT POREZA U FBIH: KO IMA PRAVO I KAKO PODNIJETI ZAHTJEV?

Marketing

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine pojasnila je uslove pod kojima porezni obveznici mogu tražiti povrat poreza.

Prema njihovim objašnjenjima, pravo na povrat poreza u FBiH ima svaki porezni obveznik koji prema evidenciji Porezne uprave FBiH ima višak ili pogrešno uplaćen porez u trenutku podnošenja zahtjeva. Zahtjev za povrat poreza može se podnijeti za sve vrste poreza koje su u nadležnosti Porezne uprave FBiH.

“Porezna uprava FBiH odlučuje o zahtjevima za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz svih vrsta federalnih, županijskih, gradskih i općinskih poreza i doprinosa, taksi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje. Međutim, povrate poreza vrše korisnici javnih prihoda, odnosno proračuni na koje su uplaćeni javni prihodi,” navode iz Porezne uprave FBiH, prenosi Klix.

Podnošenje pisanog zahtjeva
Postupak povrata poreza započinje podnošenjem pisanog zahtjeva. Ovaj zahtjev se podnosi u nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, koje se nalaze u Sarajevu, Bihaću, Mostaru, Tuzli, Goraždu, Zenici, Livnu, Ljubuškom, Novom Travniku i Orašju.

Porezna uprava FBiH objašnjava da iznos za povrat poreza predstavlja razliku između utvrđene porezne obveze i izvršene uplate. Ovaj iznos može biti ukupan iznos pogrešno uplaćenog poreza.

Prema zakonskim odredbama, zahtjev za povrat poreza moguće je podnijeti u roku od tri godine od dana uplate poreza, osim ako nije drugačije propisano poreznim zakonima.