Naslovnica Top vijesti Preventivna proljetna deratizacija od 01. do 04.06.2021.

Preventivna proljetna deratizacija od 01. do 04.06.2021.

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 01.06.2021.godine do 04.06.2021.godine sprovesti preventivna PROLJETNA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-6901-1/21 od 12.05.2021.godine. Preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvacene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim ispostavama i vanjskim površinama, sve javne ustanove u nadležnosti grada. Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Preventivnu proljetnu sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti firma „Sanacija 3d“ d.o.o. Sarajevo.