Marketing

Federalno ministarstvo trgovine (FMT) organizovalo je danas javnu raspravu o Zakonu o unutrašnjoj trgovini u prostorijama Privredne komore Federacije BiH u Sarajevu.

Nakon toga, održan je sastanak s poslodavcima i potrošačima o rezimeu projekta “Zaključavamo cijene”, koji je trajao šest mjeseci.

Federalni ministar trgovine, Amir Hasičević, izjavio je da postoje različiti stavovi o pitanju slobodne nedjelje za radnike.

“Dosadašnji zakon je pitanje radnog vremena ostavio lokalnim zajednicama da riješe kako žele, ali vidjeli smo da je to jedan od ključnih problema”, rekao je ministar.

Hasičević je naglasio važnost uključivanja svih relevantnih aktera u javnu raspravu, od malih do velikih privrednika. Razmatrani su i Zakon o zaštiti potrošača te Zakon o e-trgovini, a ministar se nada da će javna rasprava biti uspješno završena do 24. jula, kako bi zakon mogao biti na dnevnom redu Parlamenta FBiH u oktobru.

Razgovarano je i o akciji “Zaključajmo cijene”, koja je rezultirala povećanjem prodaje domaćih proizvoda za 70 posto. Ministar je najavio i donošenje Zakona o mjerama intervencije, te istakao važnost smanjenja sivog tržišta kroz Zakon o e-trgovini.

Predsjednica Sindikata trgovine, Mersiha Beširović, izjavila je da sindikat podržava ovaj zakon, s posebnim naglaskom na član 17., koji se odnosi na neradnu nedjelju. “Borimo se za slobodne dane za vrijeme praznika. Tražićemo pojedinačno izjašnjavanje zastupnika u Parlamentu FBiH o pitanju neradne nedjelje, kako bi radnici u trgovini znali ko je glasao za, a ko protiv,” naglasila je Beširović.