Marketing

Foto: Tuzilastvo KS
Visoki zvaničnik američke ambasade posjetio je novo rukovodstvo Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Cilj posjete bio je dogovoriti zajedničke aktivnosti u borbi protiv korupcije.

V.d. glavna tužiteljica Meliha Dugalija sastala se sa Matanom Mayerom, šefom Ureda za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) Ambasade SAD-a u BiH.

Također tu su još bili i drugi predstavnici američke ambasade.

Tokom sastanka, predstavnici ambasade izrazili su snažnu podršku novom rukovodstvu tužilaštva u njihovim naporima da procesuiraju slučajeve korupcije i organiziranog kriminala.

Dogovorene su aktivnosti koje će ambasada podržati u narednom periodu s ciljem izgradnje efektivnog i efikasnog antikorupcijskog sistema u Kantonu Sarajevo.