Naslovnica BiH “ŠTA SE TO DEŠAVA U DRŽAVNOJ POLICIJI”: Ko je imao lažne diplome...

“ŠTA SE TO DEŠAVA U DRŽAVNOJ POLICIJI”: Ko je imao lažne diplome ali i dalje radi nesmetano!

Dragan Mitrović i Goran Amidžić, savjetnik i zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, plagirali su rad, pa ga opozvali, ali i dalje bez problema rade.

Policijski službenik Dragan Mitrović, koji trenutno obnaša funkciju savjetnika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPT), kako je Oslobođenje već pisalo, iz MUP-a RS-a prešao je u DKPT 2011. godine, gdje je zasnovao radni odnos.

U ovoj policijskoj agenciji počeo je raditi sa diplomom Fakulteta civilne odbrane koji je završio u Beogradu 2001. godine, a koja mu prethodno nije nostrifikovana/priznata piše Oslobođenje.

Zanimljivo je da je Mitrović u prijavnom obrascu koji je popunio kada je konkurisao za posao u Direkciji, između ostalog, naveo da se nakon završetka dvije godine Više škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci prepisao na Fakultet civilne odbrane u Beogradu, koji 2001. završava i stiče zvanje profesora odbrane i zaštite.

No, ti podaci se ne slažu sa onim što je navedeno u rješenju Univerziteta u Sarajevu, kojim mu je diploma stečena u Srbiji nostrifikovana tek 2015. U tom rješenju se navodi da je Komisija za provođenje postupaka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija Univerziteta u Sarajevu, uvidom u dokumentaciju koju je priložio Mitrović, utvrdila da je završio studij na Višoj školi unutrašnjih poslova u Banjoj Luci i sa ostvarenih 180 ECTS bodova nastavio osnovne studije na Fakultetu civilne odbrane u Beogradu.

Kristijan Kuk, jedan od profesora koji je bio angažiran kao predavač na Mitrovićevom fakultetu, podnio je prijavu MUP-u RS-a protiv njega zbog neisplaćenih plata.

Kako se očito ne slažu podaci navedeni u prijavnom obrascu sa onim u rješenju Sarajevskog univerziteta, pisali smo UNSA i zatražili pojašnjenje o tome kako mu je priznato 180 ECTS bodova? Do trenutka pisanja ovog teksta, odgovor nismo dobili. Za pojašnjenja i provjeru informacija, kako smo pisali u prethodnom tekstu, nije bio raspoložen ni Mitrović.

– Vi dobro znate da sam ja policijski službenik i nikakve izjave niti želim niti mogu davati. Sve što imate od pitanja, možete uputiti na instituciju, tako da ne mogu odgovarati na bilo koje pitanje, poručio je.

I to nije sve. Kako Oslobođenje saznaje iz dobro obaviještenog izvora, Mitrović je zaposlen i na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Postavlja se pitanje da li je dobio odobrenje rukovodioca Direkcije za obavljanje dodatne djelatnosti? Ukoliko nije, onda je prekršio važeće propise. Naime, u članu 38. Zakona o policijskim službenicima BiH stav (1) tačka b, navodi se da policijski službenik ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje rukovodioca.

Prema istom zakonu, u tački d se navodi da policijski službenik ne može davati javne izjave. No, Mitrović je za jedan medij prošle godine dao izjavu u svojstvu osnivača Odjeljenja PIM-a u Istočnom Sarajevu (Univerzitet za poslovni inžinjering i menadžment). Navedene podatke smo imali još kod pisanja prethodnog teksta, pa smo Mitrovića namjeravali pitati da li je dobio odobrenje rukovodioca Direkcije za obavljanje dodatne djelatnosti? Međutim, on nije bio raspoložen za razgovor i brže-bolje je prekinuo telefonski razgovor.

Saznajemo da je Kristijan Kuk, jedan od profesora koji je bio angažiran kao predavač, podnio prijavu MUP-u RS-a protiv Mitrovića zbog neisplaćenih plata. Prof. Kuk nam je u Viber-poruci napisao “da sve oko prof. Mitrovića vodi njegov advokat, te da je sve u vezi sa neisplaćenim honorarom”.

Osim navedenog, Mitrović je još odranije poznat i po tome što je skupa sa Goranom Amidžićem, aktuelnim zamjenikom direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, plagirao rad pod nazivom “Društvena struktura i kriminalitet – nasilje”, gdje su prepisani dijelovi naučnih radova autora iz Srbije i Hrvatske. Pokradeni profesori javno su otvorili proceduru oko plagijata.

Navedeni rad nastao je u periodu 2014-2015. godine, kada je Amidžić bio pripadnik MUP-a RS-a, dok je Mitrović već radio u Direkciji. Nakon što je tekst objavljen u časopisu MUP-a RS-a “Bezbjednost – Policija – Građani”, koautori su se odlučili za opoziv rada jer je, kako su naveli, na neutvrđen broj e-mail adresa upućena anonimna prijava da prilikom pisanja rada koautori nisu naveli sve izvore iz kojih je preuzet tekst.

Ne treba zanemariti činjenicu da Krivični zakon BiH tretira pitanje autorskih prava u okviru kojeg je za predstavljanje tuđeg djela kao vlastitog propisana kazna do tri godine zatvora. Iako se očito radilo o grubom kršenju autorskih prava, i ovaj slučaj je zataškan. A dok institucije spavaju, Mitrović i Amidžić bez problema rade u Direkciji.