Naslovnica Visoko Sutra 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Sutra 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

28.03.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

 

Za sjednicu predlažem prošireni sljedeći

D N E V N I R ED

Izvod iz zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

Prijedlog programa utroška sredstava-podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima za
2024.godinu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku
poljoprivredi

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku
veterinarstvu

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta

Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2024.godinu

IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

 

Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

7. Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko
IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

 

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća saziva 2020

– 2024. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

 

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

 

10 . Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

10.1. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na k.č. 220/2 KO

Dobrinje

10.2. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnine k.č. 220/2 KO Dobrinje

IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

 

Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu
gradskih službi uprave u 2023. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih

predmeta u 2023. godini

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić i pomoćnici Gradonačelnika

 

Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2023. godini
IZVJESTILAC: Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica

 

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

 

Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za
godinu
IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije

 

Vijećnička pitanja i inicijative