Tarik Zaimović je novi rektor UNSA, ali neki ga već kritikuju jer je studirao punih 10 godina

Marketing

Aktuelnom rektoru Univerziteta u Sarajevu Rifatu Škrijelju istekao je mandat i na njegovo mjesto Senat je na tajnom glasanju danas izabrao na mandatni period 2024 – 2028. godina.

U prvom krugu glasanja nijedan od dva kanditata – Amira Hadžović-Džuvo i Tarik Zaimović – nije imao većinu, pa se pristupilo drugom krugu.

Nakon njega rezultat je bio 24 glasa za Zaimovića, dok je Hadžović-Džuvo imala 21 glas, a jedan je bio nevažeći.

Hadžović-Džuvo je profesorica na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, dok je Zaimović profesor na Ekonomskom fakultetu i prorektor za finansije na UNSA-i. Poznat je po tome što je studirao 10 godina, piše Raport.

Nakon okončane procedure izbora rektora, na istoj sjednici Senat ovlašćuje člana Senata koji će potpisati rješenje o izboru rektora. To rješenje je konačno, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Mandat rektora, u pravilu, počinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu ističe mandat.