Marketing

Optužene pravne osobe, odnosno privatni univerziteti, djelovali su na području Banja Luke, Mostara i Brčko distrikta.

Tužilački tim podigao je optužnicu kojom se, ukupno 21 fizička i pravna osoba, terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, koruptivna krivična djela i nedopuštenu trgovinu više desetina visokoškolskih diploma uglavnom ekonomske, pravne, tehničko-inženjerske, zdravstvene struke, menadžmenta i drugih profila obrazovanja, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Obimnom istragom Tužilaštva BiH i SIPA-e u protekle dvije godine prikupljeno je više hiljada materijalnih dokaza, saslušano više od 130 svjedoka, među kojima i predstavnici akademske zajednice, a provedene su i posebne istražne radnje kojima su predstavnici policijskih struktura bili direktno angažovani u razotkrivanju nezakonite prodaje i izdavanja diploma.

Prema prikupljenim dokazima, izdato je najmanje 49 visokoškolskih diploma čije će se poništenje tražiti u zakonom predviđenom postupku. Tužilaštvo BiH i SIPA prikupili su dokaze da osobe koje su nezakonito kupovale diplome, u vrlo malom obimu ili čak nikako, nisu sudjelovale u procesu školovanja na visokoškolskim ustanovama, a za kupovanje nezakonitih diploma najčešće su plaćali iznose od nekoliko hiljada eura.

Počinjenjem krivičnih djela nanesena je velika šteta sistemu visokog obrazovanja u BiH, kao i ugrožavanje svih građana radom i djelovanjem osoba sa nezakonito stečenim univerzitetskim diplomama. Tužilaštvo BiH će u okviru postupka tražiti da se optuženim osobama izrekne zabrana obavljanja dužnosti u visokoškolskim obrazovnim institucijama.

Optužene pravne osobe, odnosno privatni univerziteti, djelovali su na području Banja Luke, Mostara i Brčko distrikta.

Optuženi se terete za krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, nedopuštenu trgovinu, krivotvorenje isprava i druga povezana krivična djela.

Odgovornost optuženih tužilački tim dokazivat će pozivanjem oko 70 svjedoka, 8 stručnih vještaka, te prilaganjem više od 3000 materijalnih dokaza, među kojima su i dosijei, te studentska i univerzitetska dokumentacija.

Optuženi su:

1. Zoran Kalinić, rođen 1954. godine u Banja Luci, državljanin BiH, bio angažovan kao rektor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, nalazi se pod mjerama zabrane izrečenim od Suda BiH,

2. Dragan Ilić, rođen 1984. godine u Banja Luci, državljanin BiH i R Srbije, bio suvlasnik Visoke škole za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka, trenutno pod mjerama zabrane izrečenim od Suda BiH,

3. Vladimir Stojanović, rođen 1965. godine u Beogradu, bio angažovan kao v.d. rektora na Univerzitetu modernih nauka „CKM“ Mostar i direktor na Visokoj školi „Union“ Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

4. Dragan Đuranović, rođen 1966. godine u Doboju, državljanin BiH, bio angažovan kao rektor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banja Luka,

5. Denis Pračić, rođen 1967. godine u Bosanskoj Gradiški, državljanin BiH, bio uposlen na Visokoj školi „Union“ Mostar kao menadžer i na Univerzitetu modernih nauka Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

6. Mirko Tufegdžija, rođen 1962. godine u Bosanskoj Dubici, uposlen po ugovoru o djelu u Univerzitetu „PIM“ Banja Luka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

7. Ljubiša Todorović, rođen 1981. godine u Bijeljini, državljanin BiH, bio uposlen u Visokoj školi „Prometej“ Banja Luka i CKM Univerzitet Mostar, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

8. Dragan Golijan, rođen 1953. godine u mjestu Rečice, državljanin BiH, bio profesor na Univerzitetu „Victoria international university“ Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih nauka „CKM“ Mostar,

9. Vaso Pajić, rođen 1944. godine u Bijeljini, državljanin BiH, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

10. Vojislav Škrbić, rođen 1946. godine u Drvaru, državljanin BiH, profesor emeritus na „PIM“ Banja Luka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

11. Goran Lalović, rođen 1968. godine u Sarajevu, državljanin BiH i R. Srbije, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

12. Dušan Perić, rođen 1964. godine u Brčkom državljanin BiH, bio uposlen po ugovoru o zastupanju sa Nezavisnim univerzitetom NUBL Banja Luka, nalazi se pod mjerama zabrane određenim od Suda BiH,

13. Senad Sinanović, rođen 1952. godine u Orašju, državljanin BiH,

14. Ljubinko Dobraš, rođen 1963. godine u Banjoj Luci, državljanin BiH,

15. Miodrag Tepić, rođen 1967. godine u Derventi, državljanin BiH,

16. Nezavisni univerzitet za političke i društvene nauke „NUBL“ Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci,

17. Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci,

18. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment „PIM“ Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, poslovna jedinica: Univerzitet PIM u Brčko distriktu,

19. Univerzitet „Victoria international university“ Mostar, pravni sljednik Univerziteta modernih nauka „CKM“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru,

20. Visoka škola „Union“ Mostar, sa sjedištem u Mostaru,

21. Internacionalni univerzitet Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; sa sjedištem u Brčkom.