Marketing

Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, koji je predložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ovaj nacrt je upućen u parlamentarnu proceduru.

Razlozi za donošenje ovog zakona leže u sve većem problemu nedostatka radne snage u Federaciji BiH, posebno u proizvodnim i uslužnim sektorima, što najviše pogađa velike poslodavce orijentisane na izvoz. Inicijativa za ove izmjene došla je od Udruženja poslodavaca FBiH.

Nacrt zakona predviđa nekoliko ključnih izmjena i dopuna. Jedna od njih je obaveza nadležnih kantonalnih službi da izdaju radne dozvole u roku od najduže 30 dana od podnošenja zahtjeva. Također, Federalno ministarstvo će imati rok od 90 dana za donošenje propisa o izdavanju radnih dozvola strancima koji namjeravaju registrovati obrt.

Izmjene uključuju i novi član koji se odnosi na odluku o deficitarnim zanimanjima, koju će donijeti Federalni zavod za zapošljavanje najkasnije do 30. oktobra svake godine. Ova odluka će se temeljiti na stanju na tržištu rada u FBiH, potrebama privrednih sektora i nakon konsultacija sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca, uz saglasnost Federalnog ministarstva.

Procjena stanja i potreba na tržištu rada utvrđivat će se na osnovu zanimanja koja nedostaju, strateških i investicijskih projekata, te drugih okolnosti važnih za ekonomski rast i održivi razvoj.

Ovim izmjenama Vlada FBiH nastoji ublažiti problem nedostatka radne snage i omogućiti poslodavcima lakše zapošljavanje stranih radnika kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja i ekonomski rast.