Naslovnica Biznis Vlada Federacije BiH izdvojila više od 61.000.000 KM za isplate demobilisanim borcima

Vlada Federacije BiH izdvojila više od 61.000.000 KM za isplate demobilisanim borcima

Utvrđen koeficijent jedan za obračun i isplatu mjesečnih egzistencijalnih naknada demobilisanim braniocima za drugi kvartal.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju koeficijenta 1 za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april –
juni ove godine (II kvartal).

Radi se o ovogodišnjem transferu iz Budžeta FBiH za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa u članu 22. Zakona o pravima demobiliziranih
branilaca i članova njihovih porodica utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade za period april – juni 2024. godine.

Budžetom Federacije BiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata osigurano je 61.670.100 KM namjenskih sredstava za isplate novčanih egzistencijalnih naknada u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.