Naslovnica Top vijesti Vukovi se približili kućama, lovci spremaju hajku

Vukovi se približili kućama, lovci spremaju hajku

SANSKI MOST – U posljednje vrijeme na području općine Sanski Most zabilježeno je prisustvo vukova u više manjih čopora, a u nekoliko navrata dolazilo je i do napada na stada koja pastiri napasaju na obroncima planine Grmeč.

“Imamo dojave pastira o prisustvu vukova koji su u potrazi za hranom i u narednom periodu pokušaćemo organizovati neke akcije i hajke kako bismo ih pokušali vratiti natrag u visoke šume. Također, pokušaćemo iznošenjem hrane da ih zadržimo u višim predjelima i tako na neki način pomognemo našim stočarima”, kazao je Senad Kljajić, predsjednik Lovačkog društva “Sana”.

Prema njegovim riječima, vukova u većem broju nije bilo na ovim područjima u posljednje vrijeme, te se pretpostavlja kako su sada došli s područja Republike Hrvatske. Vukovi su životinje sklone migracijama, često su u pokretu i mijenjaju svoja staništa.

“Pojava vukova ima i dobre strane, jer su se u našim šumama namnožili šakali u prekomjernom broju. Radi se o predatorima koji uništavaju najviše sitniju divljač i tako nanose veliku štetu u lovištu. Vukovi i šakali su smrtni nepijatelji u prirodi, tako da tamo gdje su prisutni vukovi nema šakala i obrnuto”, istakao je Kljajić.

On je dodao kako isti odnos vrijedi i za šakale i lisice, pa je posljednjih godina primjetno veće prisustvo lisica u blizini naseljenih mjesta ili čak i u samim naseljima, s obzirom na to da se u strahu od šakala povlače iz šuma.

Na povećano prisustvo vukova upozorili su i stanovnici nekoliko podgrmečkih sela, s obzirom na to da su se ovi šumski predatori u nekoliko navrata približavali domaćinstvima. Lovci kažu kako to nije neobično u zimskom periodu, jer su vukovi tada u potrazi za hranom, pa nije rijetko da napadaju domaću stoku i pse.

Također, iz razloga što je veliki broj domaćinstava na ovom prostoru razrušen i napušten tokom proteklog rata, vukovi bez straha dolaze u blizinu naseljenih područja.