Naslovnica Top vijesti ZAŠTO POLICIJA U FEDERACIJI NEMA JEDINSTVENU UNIFORMU?

ZAŠTO POLICIJA U FEDERACIJI NEMA JEDINSTVENU UNIFORMU?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u julu 2023. godine usvojila Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga. Stoga smo provjerili koliko je daleko od realizacije provođenje ove uredbe.

O jedinstvenim uniformama policijskih službenika u FBiH bilo je potrebno maksimalno usaglašavanje i saradnja, a iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova su, kada je usvojena ova uredba, kazali da je iza njih dugotrajan proces u kojem je bilo neophodno ostvariti maksimalnu saradnju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova.

Planirano je da uniforme budu dominantno plave boje, dok će policijske službenike imati posebne sakoe. Također, jakna za specijalne policijske jedinice će biti maskirna, dok će pripadnici pomenutih jedinica nositi bordo beretke.

Pripadnici interventnih jedinica će nositi beretke plave boje. Svi policajci u Federaciji BiH će nositi i iste šapke (kao dio osnovne uniforme) i kačkete (kao dio radne uniforme).

S obzirom da je Uredba o jedinstvenim policijskim uniformama u FBiH donijeta prije više od pola godine, provjerili smo koliko daleko od realizacije je.

Iz kabineta Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova rečeno je da se uredba primjenjuje od prvog januara.

“Uredba o jedinstvenoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjuje se od prvog januara 2024. godine”, saopćeno je za Klix.ba.

Prvi kanton koji će nabaviti uniforme je Kanton Sarajevo

Da li je ova uredba primjenjuje, onako kako je naloženo od FMUP-a, kontaktirali smo Upravu policije MUP-a Kantona Sarajevo s obzirom da je prvi kanton koji planira nabavku novih uniformi upravo Kanton Sarajevo odakle nam je stigao detaljan odgovor.

Naime, kako pojašnjavaju, nakon donošenja Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 60/23 od 09.08.2023.godine), a shodno Uredbom propisanom obliku, izgledu i tehničkim opisima pojedinih dijelova policijske uniforme, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je pripremila postupak javne nabavke policijskih uniformi.

Uprava policije provodi otvoreni postupak javne nabavke policijskih uniformi, za koji je Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki pod brojem: 16471-1-1-127-3/23 dana 06.10.2023. godine.

U predmetnom postupku javne nabavke, Uprava policije je zaprimila žalbe na tendersku dokumentaciju. Sve zaprimljene žalbe su uz izjašnjenje proslijeđene Uredu za razmatranje žalbi BiH. S obzirom da niti jedan žalilac nije Uredu za razmatranje žalbi dostavio dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka i dokaz o uplati administrativne takse, po svim žalbama Ured za razmatranje žalbi je donio zaključke kojim su odbačene kao neuredne žalbe izjavljene na Tendersku dokumentaciju Uprave policije u postupku javne nabavke policijskih uniformi”, navode iz Uprave policije KS.

Zbog toga je postupak javne nabavke obustavljen.

“Shodno Zakonu o javnim nabavkama, po svakoj izjavljenoj žalbi potencijalnih ponuđača, postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja odluke/rješenja Ureda za razmatranje žalbi. Imajući u vidu vrijeme u kojem Ured za razmatranje žalbi rješava po žalbama, kao i činjenicu da je i trenutno postupak javne nabavke obustavljen zbog izjavljene nove žalbe, koja je ponovo proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi, Uprava policije ni nakon više od pet mjeseci od pokretanja postupka javne nabavke nije došla do faze otvaranja ponuda”, istaknuli su.