Naslovnica Biznis Zima ide, grijanju se uzalud nadam. Ništa od najavljene sarajevske peletare

Zima ide, grijanju se uzalud nadam. Ništa od najavljene sarajevske peletare

Pitali smo ministra Mijatovića u kojoj fazi su projekti,

Šesti je mjesec, što će reći da prolazi pola tekuće godine. Ko koristi ogrjev za grijanje tokom hladnih zima već mu je vrijeme za njegovu nabavku.

Ove godine tona uglja košta 320 KM, tona peleta 500, dok je metar drva oko 160 maraka.

S druge strane, u utorak koji nam slijedi na sjednici Regulatorne agencije za energiju FBiH (FERK)trebao bi se naći i prijedlog Elektroprivrede BiH za povećanje cijene struje za deset posto za domaćinstva ili kupce koji se snadbijevaju preko ove firme.

Sve su prilike da će prijedlog proći, a zima ide.

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović još je u martu prošle godine, nakon stupanja na ovu dužnost, govorio za Raport.

Tada entuzijastični ministar odmah po preuzimanju mandata, najavio je more projekata.

“Mogu samo na samom početku da kažem da je moj prethodnik ostavio veliki broj projekata koji su jako bitni za KS. Narednih sedam dana ću da analiziram u kojoj su fazi projekti i da prema stanju tih projekata odredimo dalji rad”, kazao je ministar tada za Raport.

Tad nam je kazao kako ima u planu veliki broj projekata, ali da će fokus biti tvornica peleta koja će biti u vlasništvu KS, kao i sam pelet koji će se proizvoditi.

Prošlo je tih sedam dana, pa onda jedna zima, a sad smo na pragu i druge. Pitali smo ministra Mijatovića u kojoj fazi su projekti, kakvi su mu planovi i šta je s tom najavljenom tvornicom peleta, gdje je zapelo.

A zapelo je i u našoj komunikaciji jer smo na ove odgovore dugo čekali, na svaki upit dobili smo dvije riječi: “Pripremamo odgovore”.

Projekti od značaja
Napokon su odgovori pripremljeni, a iz kabineta ministra su za Raport kazali da je tokom prethodnog perioda Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo finaliziralo niz aktivnosti koje imaju za cilj kontinuiran rad na svim projektima od značaja za razvoj Kantona Sarajevo.

“Bitno je naglasiti da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, zajedno sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo i Međunarodnim aerodromom Sarajevo direktnim poticajima podržalo uspostavljanje direktnih letova za neke od strateških destinacija za Kanton Sarajevo”, naveli su iz kabineta.

Do sada je, dodaju, saradnja uspostavljena sa sedam aviokompanija, a Sarajevo će njima biti direktno povezano sa 14 destinacija, među kojima su London, Brisel, Milan, Varšava, Memmingen, Goteborg, Abu Dhabi, Rim, Izmir, Thessaloniki, Skoplje, Antalija, Oslo i Atina. Neke od njih su potpuno nove, a na drugima je povećan broj polazaka.

U nastavku od dosad urađenog istilu da je usvojen Godišnji plan provođenja Programa razvoja male privrede, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2024. godinu.

“Ovaj plan je inovativan, obogaćen novim programima i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. U planu za 2024. godinu zadržani su programi koji su se u prethodnim godinama pokazali kao uspješni, od ukupno jedanaest pojedinačnih programa, gotovo polovina je promijenjena, dva su unaprijeđena, a osmišljena su tri potpuno nova programa za koja smo sigurni da će privredu Kantona Sarajevo podići na viši nivo. Za provođenje mjera razvoja male privrede u Budžetu Kantona Sarajevo planirano je 8,5 miliona KM. Već su raspisani javni pozivi za šest programa, a za ostale je prvi put objavljen kalendar s dinamikom objavljivanja, kako bi privrednici mogli imati informaciju na vrijeme i pripremiti se za apliciranje”, naveli su i dodali da je također kreirana i web stranica na kojoj su zanteresiranim potencijalnim aplikantima na pregledan način dostupne sve informacije vezane za pojedinačne programe.

Također, u prvoj fazi implementacije je projekat izgradnje najmodernijeg Centra za udomljavanje pasa u Prači.

“Radovi na ovom objektu su već u toku, a nakon što su srušeni objekti starog i neuslovnog azila za pse izvršena je priprema gradilišta, a trenutno se radi na izgradnja tri paviljona namijenjena za smještaj pasa. U drugoj fazi predviđeno je opremanje glavnog objekta i izgradnja dodatna dva paviljona za smještaj pasa, dok će se u trećoj fazi pristupiti vanjskom uređenju prostora, nakon čega će biti upriličeno svečano otvorenje Centra”, istakli za za Raport.

Kažu da su u protekloj godini intenzivno radili na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu, gdje će biti centar za razvoj poduzetništva Javne Ustanove Centar za napredne tehnologije, sa namjerom da to bude mjesto gdje će pružiti inkubaciju novoosnovanim poslovnim subjektima, a u skladu sa tim planovima kreiran je novi program “Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte” za koji je izdvojeno 750.000 KM.

“Ovim programom predviđeno je da se za oko 25 subjekata male privrede koji su registrirali kreativne mlade osobe u 2024. godini, u skladu sa odobrenim biznis-planom, pruži pojedinačna finansijska podrška do 30.000 KM, kao i podrška inkubacije u trajanju od godinu. Djelatnosti koje su obuhvatene ovim programom su djelatnosti područja J – Informacije i komunikacije, djelatnosti područja M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i područja N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti”, naveli su nam.

Dodaju da su Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo predvidjeli sedam miliona KM za kapitalne projekte u šumarstvu, koji imaju za cilj inovacije u šumarstvu, uvođenje ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, proizvodnju biomase i njenu upotrebu u budućnosti i dr.

“Realizacijom navedenih sredstva će se vršiti obnova šuma od posljedica elementarnih nepogoda, unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala, projektovanje, rekonstrukcija, izgradnja, nabavka nove šumarske infrastrukture, certificiranje gospodarenja šumama, pošumljavanje goleti i krša, unapređenje lovstva i općekorisnih funkcija šuma”, kazali su nam.

Također, dodaju, sredstva su planirana i za naučnoistraživački rad i stručno obrazovanje kadrova iz djelokruga rada šumarstva.

Novi iskorak
“Osim oblasti šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje i uređenju poljoprivrednog zemljišta, te je u maju usvojen Program uređenja poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu. Program je usmjeren na podsticanje poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje obradivih površina, smanjenje neobrađenog zemljišta i poboljšanje karakteristika zemljišta, te predstavlja novi iskorak u unapređenju poljoprivrednog sektora, budući da nije bio provođen u prethodnim godinama”, istakli su iz ministrovog kabineta.

Predviđen je, kažu, niz mjera poput čišćenja, niveliranja terena, kalcifikacije, fertilizacije, humizacije, krčenja, kao i odvodnje i formiranja terasa za poljoprivrednu proizvodnju.

“Za realizaciju ovih mjera namijenjeno je 233.000 KM u budžetu KS. Uređenje poljoprivrednog zemljišta izvodit će se na osnovu pripremljenih projekata kojima je prethodila analiza zemljišta od ovlaštenog/registriranog labaratorija/naučnostručne institucije za poslove poljoprivrednog zemljišta s preporukama za provođenje odgovarajućih mjera. Zainteresirani se mogu prijaviti na javni poziv koji je trenutno otvoren”, poručili su.

Na kraju se vraćamo na početak, odnosno na najavljenu peletaru i saznat ćemo da od nje nema ništa.

“Na kraju naglašavamo da je projekat izgradnja i funkcionalnost peletare u Kantonu Sarajevo kompleksno pitanje koje uključuje potrebu za ekonomsko-pravnom analizom svake faze navedenog projekta. Pregledom i analizom relevantnih pravnih propisa te pozitivnih izvora prava konstatirali i smo da ne postoje pravne smetnje za organiziranje proizvodnje peleta, ali da postoje potencijalni rizici u domenu prava konkurencije. Urađena je nova studija izvodljivosti koja je usklađena sa idejnim projektom, a koja je pokazala dalje pravce djelovanja u realizaciji ovog projekta. Međutim, naglašavamo da su okolnosti, prilike i potrebe značajno drugačije u odnosu na tržište u vrijeme kada je predmetni projekat i osmišljen”, objasnili su za Raport iz kabineta ministra Mijatovića.

A zima ide…