Naslovnica Visoko Akcija pošumljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona povodom 21. Marta–Međunarodnog dana šuma

Akcija pošumljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona povodom 21. Marta–Međunarodnog dana šuma

Povodom Međunarodnog dana šuma Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart – Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini ili na neki drugi prigodan način, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja postojećih šumskih resursa Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina, kao i akcije provođenja mjera njege na šumskim kulturama koje su ranije podignute.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih šumskih kultura širom Zeničko-dobojskog kantona.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. mart Međunarodnim danom šuma 2012. godine kako bi se obilježavanjem tog dana podigla svijest o važnosti svih vrsta šuma. Zemlje se ohrabruju da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore u organizaciji aktivnosti koje uključuju promoviranje brige o šumama, kao što su kampanje sadnje drveća.

Funkcije šuma su višestruke, tako se ogledaju naročito u stvaranju povoljnih uslova za život, obezbjeđuju čist zrak, vodu i regulišu našu klimu. Zavisimo od šuma zbog hrane, energije, skloništa, prihoda, i lijekova. Šume i drveća smanjuju zagađenje zraka i izloženost toploti. Šetnja u šumi može da ojača naš imuni sistem i poboljša mentalno zdravlje. Obzirom da sve veći broj ljudi živi u gradovima, potreba za zdravom urbanom šumom raste sa ciljem obezbjeđivanje sredine koja poboljšava naše zdravlje, ali pruža i dobro za sviju nas.

Održivo upravljanje šumama i njihovo racionalno korištenje izuzetno je važno za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnjih i budućih generacija. Šume igraju ključnu ulogu u smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, uprkos svim ovim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, uništavanje šuma u vidu njihovog krčenja i nepravilnog korištenja se nastavlja alarmantnom brzinom.

Širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosimo boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime dugoročno stvaramo pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu