Marketing

Ovih dana nas je neugodno iznenadila informacija iz Gradske uprave da „generacijski“ projekt vode za „12.000“ stanovnika neće koštati 9 miliona KM, nego 12 miliona KM. još uvijek je otvoreno pitanje kako su stručnjaci koji su radili na ovom projektu mogli pogriješiti konačni iznos za trećinu prvobitnog iznosa, odnosno 3 miliona KM. JKP ”Visoko” je požurio da nas informiše da razlika od 3 miliona KM neće biti namirena kroz nova zaduženja, nego kroz budžete i sredstva JKP Visoko.

Ne samo da je do sada rad preduzeća pomognut iz budžeta Grada sa 800.000 KM godišnje, nego postaje očito da će i greške u proračunima padati na teret građanima. Jasno da su građani koji plaćaju poreze ti koji će kroz budžete svih nivoa platiti i ovu „omašku“. Još je sramotnije da su posljednji računi za usluge koje pruža JKP “Visoko” uvećani iako nije došlo do promjene cjenovnika.

Teško je povjerovati da sve veći iznos računa za usluge po istoj cijeni ima svoje objašnjenje, posebno obzirom da građani Visokog tvrde da je potrošnja po domaćinstvu gotovo jednaka. Čak i ako postoje kvarovi koji uzrokuju gubitak vode u sistemu, to ne umanjuje odgovornost JKP Visoko, Gradske uprave, i većine u Gradskom vijeću obzirom da su propustili razmatrati i podržati inicijativu SDP-a kojom bi se provodila pojačana kontrola ispravnosti vodovodne mreže.

Zbog svega što se u proteklim godinama dešavalo u i oko JKP „Visoko“, uz doprinos Gradske uprave, potpuno je jasno da je „generacijski projekt“ postao generacijska šansa za kriminal, korupciju i uništavanje vitalnih javnih preduzeća.

GO SDP Visoko