Naslovnica Top vijesti MONOPOL TELEMACHA I MTELA: Potrošači Imaju Pravo Raskinuti Pretplatnički Ugovor Ili Tražiti...

MONOPOL TELEMACHA I MTELA: Potrošači Imaju Pravo Raskinuti Pretplatnički Ugovor Ili Tražiti Umanjenje Pretplate!

Udruženja za zaštitu potrošača, koja djeluju i rade na teritoriji Republike Srpske, u svom saopštenju ukazuju na grubo kršenje potrošačkih prava od strane operatera koji pružaju usluge kablovske televizije. Jednostrane izmjene ugovornih uslova od strane kablovskih operatera, predstvljaju grubo kršenje Zakono o zaštiti potrošača, putem kojeg operateri nisu dali mogućnost potrošaču pravo na nadoknadu ili umanjenje ugovorene usluge a za šta su zakonski bili obavezni.

Naime, svjedoci smo da su potrošači širom Republike Srpske poslednjih dana prošle i prvih dana Nove godine neprijatno iznenađeni sa „gašenjem/ukidanjem” određenog broja sportskih TV kanala. Iz tekstova objavljenih od strane kompanije Telemach koja je na svom zvaničnom sajtu obavijestila potrošače da od 01.01.2021. godine, njihovi korisnici neće imati mogućnost gledanja Arena Sport TV kanala, dok se kompanija Mtel očitovala 02.01.2012. godine na svom zvaničnom sajtu, sa vjestima kako im nije produžen ugovor o distribuciji TV kanala, te da im je Sport Klub dostavio nepovoljnu ponudu te iz tog razloga, građani/potrošači neće biti u mogućnosti da gledaju kanale Sport Kluba na IPTV-u Mtela.

Iz velikog broja pritužbi potrošača i objavljenih tekstova telekom operatera može se zaključiti da je ponovo došlo do gašenja određenih sportskih TV kanala i to kod dva telekom operatera, koji imaju najveći broj korisnika na prostoru Republike Srpske.

Ovakva poslovna praska svakako nije primjerena kompanijama poput Mtela i Telemacha, čija reputacija se mjeri ogromnim brojem potrošača/korisnika koji svoje usluge plaćaju na mjesečnom nivou u iznosima koji se porede sa mjesečnim iznosima troškova električne energije. Veoma veliki broj potrošača upravo je zaključio ugovore sa kompanijom Mtel i Telemach iz razloga gledanja pomenutih sportskih TV kanala.

U ovom slučaju smatramo da su potrošači veoma kasno obavješteni i da im u zvaničnim saopštenjima i jedne i druge kompanije nije ponuđena nikakva mogućnost u oblasti zaštite potrošačkih prava. S obzirom da je došlo do „primjene izmijenjenih uslova usluge”, a koji se smatraju nepovoljnim za potrošače, smatramo da potrošači imaju pravo raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade za prijevremeni raskid. Takođe, savjetujemo onim potrošačima koji ne žele raskinuti pretplatnički ugovor, da se pismeno obrate pružaocu usluge sa zahtjevom za umanjenje pretplate, jer još jednom napominjemo da je došlo je do „primjene izmijene uslova usluge” od strane telekom operatera.

Udruženja ovom prilikom pozivaju Instituciju Ombudsmana za zaštitu potrošača, Regulatornu agenciju za komunikacije BiH i Konkuriencijsko vijeće BiH da hitno reguju na grubo kršenje propisa te da u okviru svojih nadležnosti zaštite građane BiH i Republike Srpske od monopolskog ponašanja gore navedenih kompanija.