Naslovnica BiH TEMELJI ZA ZGRADU IDDEEA PROPADAJU, GDJE NOVAC ZAVRŠIO?

TEMELJI ZA ZGRADU IDDEEA PROPADAJU, GDJE NOVAC ZAVRŠIO?

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) prošle godine je za izgradnje zgrade za sjedište ove institucije u Banjaluci imala na raspolaganju više od deset miliona KM, ali ta sredstva su ostala nerealizovana, dok započeta zgrada zarasta u korov, a novac usljed inflacije gubi vrijednost.

„Shodno namjenskoj strukturi višegodišnjih kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Agencija je za realizaciju projekta izgradnja zgrade u Banjaluci za smještaj sjedišta i njenih organizacionih jedinica imala na raspolaganju ukupno 10.083.576 KM, što predstavlja prenesena nerealizovana sredstva iz ranijih godina.

U 2023. godini od ukupno prenesenih sredstava Agencija je realizovala 7.206 KM u svrhu realizacije ugovorenih obaveza projekt menadžera, te izrađenog Elaborata o izvršenom interdisciplinarnom vještačenju procijenjene vrijednosti radova na izgradnji administrativnog objekta“, navodi se u prednacrtu izvještaja o radu ove institucije za prošlu godinu.

Direktor IDDEEA Almir Badnjević koji je polovinom jula prošle godine imenovan na tu funkciju rekao je za CAPITAL da je nekoliko puta slao urgencije Savjetu ministara u vezi sa nastavkom izgradnje zgrade, ali da nikakav odgovor nije dobio.

„Moj prethodnik je imao instrukciju da ništa ne radi po pitanju izgradnje zgrade, a ja imam instrukciju da radim i da se otkoči izgradnja, ali još nisam dobio nikakav odgovor na urgencije koje sam slao. Nadam se da će Savjet ministara na nekoj od narednih sjednica ovo pitanje staviti na dnevni red“, rekao je Badnjević.

Podsjećamo, Savjet ministara je još 2011. godine donio odluku o izgradnji zgrade IDDEEA u Banjaluci.

U skladu sa tom odlukom u 2011. godini predviđena je izrada glavnog izvođačkog projekta, 2012. pribavljanje odobrenja za građenje, a u 2013. i 2014. godini izgradnja objekta shodno urađenoj tehničkoj dokumentaciji i planiranoj dinamici.

Ove godine će se navršiti deset godina od isteka prvobitnog roka za izgradnju zgrade u neposrednoj blizini kasarne Trapisti u Banjaluci koji je prošle godine ponovo produžen i sada je rok za završetak radova 2026. godina.

Pored produženja roka, stalno su se povećavala sredstva za izgradnju, pa je odlukom Savjeta ministara iz avgusta prošle godine sa prvobitnih 16,3 miliona taj iznos povećan na 39,3 miliona KM.