Naslovnica Top vijesti Slijedi protest: Završeni pregovori o Kolektivnom ugovoru između Vlade i Sindikata, četiri...

Slijedi protest: Završeni pregovori o Kolektivnom ugovoru između Vlade i Sindikata, četiri zahtjeva prosvjetara ispunjena

Pregovori o Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor), koji su počeli prije pet mjeseci, na nivou pregovaračkih timova Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor SSOOOiO Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Sindikat) su 31.01.2024. godine uspješno završeni.

Jučerašnji sastanak pregovaračkih timova je bio sedmi i posljednji a trajao je duže od tri sata. Neophodno je da 01.02.2024. godine predsjednici pregovaračkih timova tehnički usaglase konačni tekst ispregovaranog Kolektivnog ugovora nakon čega se o istom trebaju izjasniti Vlada Kantona Sarajevo i Skupština povjereništva Sindikata.

Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo donese Odluku o davanju saglasnosti na tekst Kolektivnog ugovora i ovlasti premijera Kantona Sarajevo da, u ime Vlade Kantona Sarajevo, potpiše Kolektivni ugovor, neće biti potrebe ispočetka provoditi proceduru pregovora oko zaključivanja novog kolektivnog ugovora, koji ističe 30.04.2024. godine i to će automatski značiti da će od 12 zahtjeva Sindikata, koji su traženi tokom organizacije i realizacije trodnevnog štrajka upozorenja i koji se traže Odlukom o organizovanju i održavanju protestnog skupa pod motom „Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja“, u potpunosti biti ispunjena četiri zahtjeva (povećanje koeficijenata svih radnika za minimalno 10%, potpisano produženje važećeg Kolektivnog ugovora bez umanjenja stečenih prava, uvećanje najniže plate za 10% od 01.01.2024. godine i povećanje plata nenastavnog osoblja na osnovu ocjene o radu).

Ostalih osam zahtjeva Sindikata, osim zahtjeva za izjednačavanje plata radnika u vrtićima i osnovnim školama s platama radnika u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kojem Vlada Kantona Sarajevo u ovoj godini ne može udovoljiti, bit će predmet pregovora između Vlade i/ili Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Sindikata.

Preostalih sedam zahtjeva na kojima će Sindikat i dalje insistirati i tražiti pregovore kako ne bi došlo do održavanja protestnog skupa pod motom „Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja“ i generalnog štrajka su:

1. strogo poštivanje zakona i Kolektivnog ugovora,
2. da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje odmah prestane ugrožavati stečena prava radnika,
3. da se odmah prestane sa administrativnim reformama koje bespotrebno opterećuju rad vrtića, škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa djecom/učenicima,
4. da se uradi novi prijedlog teksta Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje uz učešće predstavnika Sindikata u radnoj grupi te da Vlada iste ne donese bez saglasnosti Sindikata,
5. da se isplati pomoć po uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
6. da se prosvjetnim radnicima dodijeli status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima i
7. promjena zastarjelih i obimnih nastavnih planova i programa što podrazumijeva reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih časova.

Podsjećamo da je, nakon realiziranog trodnevnog štrajka upozorenja i nakon što Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Vlada Kantona Sarajevo nisu udovoljili svim zahtjevima Sindikata, Kantonalni odbor donio Odluku o organizovanju i održavanju protestnog skupa 14.02.2024. godine pod motom „Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja“.

Naša borba za ispunjenje svih zahtjeva Sindikata se nastavlja prema odlukama organa Sindikata i uputstvima koje su dobili sindikalni povjerenici.