Marketing

Sjednica Centralne izborne komisije Bopsne i Hercegovine na kojoj se razmatra popuna Doma naroda Federacije BiH počela je u Sarajevu.

U uvodnom govoru na početku sjednice predsjednik CIK-a Branko Perić je rekao da se Komisija suočila sa mnogim dilemama i problemima.

“Jedno od pitanja je bilo da li imamo ovlaštenje da donosimo ovu odluku. Svašta nam se spočitavalo. Da nemamo ovlaštenja. Sad smo svi saglasni da CIK mora to da uradi. Moramo, jer oni koji su imali to ovlaštenje nisu. A to je Parlamentarna skupština, Ustavni sud. Dilema je bila u kojoj formi da to donesemo”, rekao je Perić.

On je dodao da je CIK taj problem riješio posebnim uputstvom da se izbor po kantonima i konstitutivnim narodima vrši po članu 12, 16, ali da se od toga moralo odustati.

“Sad je dilema za koji organ donosimo odliku. Da li za Parlament BiH. U izbornom zakonu se Dom naroda pojavljuje kao oganj parlamenta FBiH. Bile su dileme da li ovaj akt treba da se donese po popisu iz 91. ili 2013. godine, ili po Ustavu. Shvatili smo da ne možemo ni po jednom popisu da donesemo odluku. Ne možemo zanemariti načela Ustava. Postoji šta je starije Ustav ili zakon. Mi smo pored ovih pitanja u raspravama otvorili još neka. Jedno od pitanja je pitanje popunjenosti. Mi smo po kantonima imali samo 14 delegata jednog naroda”, rekao je Perić u uvodnom govoru.

Član CIK-a Stjepan Mikić je istakao problem, kako je rekao, diskriminacije jednog dijela građana Distrikta Brčko, a koji su državljani FBiH.

“Mi imamo praznina u Izbornom zakonu. Tražio sam da se nakon svakog popisa određuje broj delegata u Domu naroda FBiH. Međutim to nismo nikad uradili jer je došla i apelacija Krišto”, rekao je Mikić.