Marketing

Academie Francaise, prestižna francuska znastvena ustanova za jezik i francusku književnost odobrila je ovaj tjedan upotrebu oblika ženskog roda kada su posrijedi titule, zvanja i nazivi zanimanja.

Premda je u nekim slučajevima bilo jezičnih barijera, Akademija smatra da “u načelu nema prepreka za formiranje ženskog oblika roda kada su posrijedi nazivi zanimanja ili titule”.

U francuskom jeziku sve imenice su muškoga ili ženskog roda. Mnoge feministice smatraju da bi se ženski oblik trebao koristiti kada se on odnosi na ženu, čak i ako tradicionalno i povijesno ne postoji.

Primjerice, ako dužnost prefekta, osobe na čelu jednog od 101. francuskog departmana obavlja muškarac, Francuzi će ga nazivati “Monsieur le Prefet”, no ako istu funkciju obavlja žena oslovljavat će je s “Madame La Prefete”.

Takva je praksa posljednjih godina sve raširenija, premda je Akademija zamijetila da su još u srednjem vijeku korištene ženske inačice, obično francuskih riječi muškog roda za izraze poput “izumitelja”, “kirurga” ili “zapovjednika”.

No konzervativne jezične struje u Akademiji ustanovile su da nisu sve žene sklone izmjeni naziva svojih titula u njezinu žensku inačicu. U takvim slučajevima Akademije savjetuje da se poštuju individualne želje.

Francusku akademiju čini 40 članova poznatih po konzervativnim stajalištima. Godine 2017. osudili su sve češći oblik rodno neutralnog pisanja u kojemu se uz pomoć točke kombinira muški i ženski oblik – primjerice “candidat.e” umjesto samo muškog “candidat” (kandidat). Akademija je tada pojasnila kako takvi oblici predstavljaju “smrtnu opasnost” za francuski jezik.

Academie Francaise je 1635. osnovao kardinal Richelieu s ciljem promicanja i njegovanja francuske literature i jezika, a on sam je djelovao kao mecena.